Åpent møte: Atomvåpen på norsk jord – er vi beredt?

For ett år siden ble Den internasjonale kampanjen for å forby atomvåpen (ICAN) belønnet med Nobels Fredspris for sitt arbeid. Dette var en historisk anerkjennelse for alle som ønsker en verden fri for atomvåpen.

Regjeringen la nylig frem sin utredning om atomvåpenforbudet der de mener at norsk tilslutning til forbudet vil være i strid med våre NATO-forpliktelser og svekke norsk forsvarsevne og sikkerhet. Mens en nylig lansert rapport fra Folkerettsinstituttet slår fast at det ikke finnes noe juridiske hindre, og at vårt NATO-medlemskap er forenlig med norsk tilslutning til atomvåpenforbudet.

Det som derimot har uteblitt fra diskusjonen er hva et potensielt atomvåpenangrep i Norge vil innebære. Statens Strålevern, i forbindelse med sin oppdaterte trusselvurdering for Kriseutvalget for atomberedskap, sier at bruk av atomvåpen på norsk jord ikke er et utenkelig scenario. Etter den kalde krigen har ikke bruk av atomvåpen i Norge blitt vektlagt i norsk atomberedskapsplanlegging. Sannsynligheten vurderes fortsatt som lav, men trusselbildet har likevel endret seg de siste årene med blant andre USA og Russland som moderniserer sine atomvåpen og ruster opp.

Hvilke konsekvenser ville noe slikt få for folk og natur? Har vi tilstrekkelig beredskap? Er det i det hele tatt mulig å være godt nok forberedt? Om ikke – hvordan kan vi jobbe for å forhindre at bruk av atomvåpen på norsk jord vil finne sted? Kan og bør Norge støtte det internasjonale forbudet mot atomvåpen? Hva er den mest hensiktsmessige måten å gå fram for å få atommaktene til å ruste ned?

Norges Fredsråd, Nei til Atomvåpen og Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet inviterer til åpent møte på Litteraturhuset i Trondheim. 

Avdelingsleder Arne Magnus Jensen og Kjell Morten Denstad fra Analysesenteret vil holde en innledning. Analysesenteret fungerer blant annet som beredskapslaboratorium, og bistår ved akutte situasjoner som oppstår et sted i verdikjeden. Erfaring fra Tsjernobyl vil deles, i lys av oppdatert risikoanalyse fra Statens Strålevern.

I panelet:
Sara Nes, leder i Nei til Atomvåpen
Kjølv Egeland, forsker ved Folkerettsinstituttet
Bjørn Hilt, styremedlem hos Norske Leger mot Atomvåpen og overlege ved St. Olavs Hospital
Kristian Hovd Sjøli, masterstudent ved NTNU som ser på Norges utenrikspolitiske prioriteringer i atomvåpenspørsmål

Ordstyrer er Liss Schanke, Norges Fredsråd.

Tid: 8. november 2018, kl. 19:00-21:00
Sted: Litteraturhuset i Trondheim, Kongens gate 2

Velkommen!