Verdig fredspriskandidat #6: Reaching Critical Will

Reaching Critical Will (RCW) er nedrustningsprogrammet til den Internasjonale kvinneliga for fred og frihet (IKFF). Initiativet jobber for en global militær nedrustning, budsjettkutt for verdens forsvarsdepartementer og avmilitarisering av nasjonal politikk og økonomi. 

En av hovedoppgavene til RCW er å tilrettelegge for at ikke-statlige aktører skal få en stemme i FN-prosesser knyttet til nedrustning. Målet er menneskelig sikkerhet, samt sosial, økonomisk og miljømessig rettferdighet. Internasjonal våpenhandel må gjøres gjennomsiktig, som igjen kan gi incentiver til å redusere eksport av militært materiell. Initiativet bidrar til å løfte debatten rundt det globale militære overforbruket – både i FN og i sivilsamfunnet. 

Reaching Critical WIll fortjener Fredsprisen på grunnlag av arbeidet for økt gjennomsiktighet og ansvarlighet knyttet til atomvåpen, militært forbruk og våpenhandel. Initiativet mobiliserer sivilsamfunnet og utfordrer et globalt militært overforbruk. 

Den internasjonale kvinneliga for fred og frihet er tilknyttet Norges Fredsråd.

Les mer om Reach Critical Will eller de andre verdige kandidatene