Syria ber om ekstra tid for uttransportering av kjemiske våpen

Kilder sier nå at Syria vil be om en 100 dagers utsettelse for uttransportering av kjemiske våpen. Tidsfristen må overholdes, uttaler vestlige medlemsland i OPCW.

Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) ligger allerede bak skjemaet da Syria ikke klarte å overholde fristen for første uttransportering av kjemiske våpen. OPCW møtes nå for å diskutere saken.

En utsettelse vil bety at fristen 30. juni for destruksjon av kjemiske våpen i Syria, som ble satt av Russland og USA i samråd med FN, ikke vil overholdes. Russland, Kina, India og Iran vil ikke legge ytterligere press på syriske myndigheter.

Den tredje lasten med kjemisk avfall ble fraktet ut 10.februar, der norske skip fortsatt har en sentral rolle. 

Les mer her