Ny stortingsmelding vil stoppe norsk våpeneksport til diktaturer!

Stortinget vedtok i dag innstramminger i norsk våpeneksport etter merknadene som kom fra komiteen 12.februar. Norges Fredsråd støtter merknadene og håper vedtatte merknader vil føre til faktiske endringer i norsk våpeneksport!

Det er kontinuerlig endring i våpeneksporten. Det er derfor behov for kontinuerlig endring av regelverket slik at dette er tilpasset de faktiske utfordringene som utvikling innen eksporten fører med seg. Et eksempel på dette er hvordan de norskeide bedriftene, Kongsberggruppen og Nammo, har etablert seg som underleverandører i andre land. Disse fabrikkene vil da kun forholde seg til vertslandets lovverk som ikke har de samme forpliktelsene om å ikke selge våpen til land i krig.

Regjeringspartiene med Tybring-Gjedde i spissen argumenterte i Stortinget i dag for at Norge har verdens strengeste regelverk på eksport av våpen. Hvis dette regelverket allikevel gjør det mulig for norsk krigsmateriell å havne i hendene på diktatorer, er det ikke godt nok. Stortingsmeldingen som i dag ble vedtatt inneholder en viktig sjupunktslisten som vil bidra til å hindre krigsmaterielleksport til autoritære regimer.

Når vi i dag eksporterer til NATO-land, har vi ingen garanti for at norske våpen kan bli solgt videre til regimer som undertrykker sin befolkning. Det er derfor viktig at Norge også jobber aktivt og målrettet for at også NATO-landene tar i bruk sluttbrukererklæring. 

Krav om sluttbrukererklæring handler også om beskyttelse av våre egne soldater. Da Norge deltok i den FN-ledede operasjonen i Libya ble norske jagerfly ettersøkt av norskproduserte lyskastere som ikke lang tid i forveien ble eksportert som B-materiell fra Norge til Libya. Det er heller ikke gunstig for Norge at andre NATO-land selger krigsmateriell som kan true norske soldater som blir sendt ut.

Til slutt, nå er det helt avgjørende at dette også fører til endringer i praksis slik at eksport til diktaturland stoppes. Det videre oppfølgingsarbeidet og god politisk debatt blir derfor avgjørende.