Sverige gransker den norske Nobelkomiteen


Länsstyrelsen i Stockholm, som er tilsynsmyndighet for Nobelprisen, skal nå granske Nobelkomiteen  i Norge, ledet av tidligere statsminister og stortingspresident Thorbjørn Jagland. Anklagene sikter mot av Nobelkomiteen har blant annet vært for NATO-vennlige i sine valg av fredsprisvinnere.

Det er særlig kritikken fra ærespresidenten i Norges Fredsråd og juristen Fredrik S. Heffermehl som ligger til grunn for at länsstyrelsen i Stockholm ber den svenske Nobelstiftelsen uttale seg om saken. Heffemehl trekker blant annet fram tildelingen til USAs daværende utenriksminister Henry Kissinger i 1973 og Barack Obama i 2009, som knapt nok var tiltrådt som amerikansk president. Heffermehl, som har ledet an i kritikken og skrevet bok om temaet, mener at det ikke hersker noen tvil om at komiteen har gått langt ut over det som var Alfred Nobels intensjon med prisen.

Det Norske Nobelinstituttet og den norske Nobelkomités sekretær opplyser at de er i ferd med å skaffe seg tilgang til sakens dokumenter for å kunne uttale seg om påstandene, men mener at de ikke har overtrådt Alfreds Nobels testamente.