Statsministeren besøkte NATO-hovedkvarteret

Statsminister Erna Solberg møtte i dag NATOs generalsekretær Anders Fogh Rasmussen i NATOs hovedkvarter i Brussel. På møtet ble blant annet Norges bidrag i Afghanistan og NATOs rolle i nordområdene diskutert. 

Etter utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreides uttalelse sist uke om Norges deltakelse i Afghanistan, understreker Erna Solberg etter samtale med Fogh Rasmussen at det foreløpig er usikkert hva det norske bidraget i Afghanistan skal være. – Det er for tidlig å slå fast hva det norske bidraget til Resolute Support blir. Dette avhenger blant annet av hvilke behov som defineres, samt videre planlegging og forankring av en slik operasjon i NATO, sier Erna Solberg.

Videre ble også Nordområdene diskutert på møtet i NATOs hovedkvarter, der Erna Solberg understreker betydningen av stabilitet. – At NATO har en god situasjonsforståelse for utviklingen i våre nordområder er en hovedbegrunnelse for vårt medlemskap, sier Erna Solberg.

Ingen statsminister har tidligere vært like tydelig på at det er hensynet til nordområdene som i stor grad har bidratt til vår tiltakende deltakelse i kriger i NATO-regi. Norges Fredsråd mener at dette er en uproporsjonalt høy pris å betale for militær sikkerhet i nordområdene, spesielt med tanke på at NATOs tilstedeværelse ikke bare tilfører sikkerhet, men også opprustning av militære på den russiske siden. Det er ikke alle land med naturlig eierskap og interesser i nordområdene som er spesielt takknemlige for USAs og NATOs fremtredende rolle i området. For å verne om sikkerheten i nordområdene er videreutvikling av sivile strukturer og fremme av internasjonalt samarbeid vel så viktig.

Les uttalelsen fra Statsministerens kontor her.