Spør en ekspert: Kolahalvøya – hva nå?

Velkommen til “Spør en ekspert”-kveld om “Kolahalvøya – hva nå”, med Bror Eskil Heiret.

Dato: Torsdag 4. april 2024

Tid: kl 18.00-19.00

Sted: Dattera til Hagen (Grønland 10, 0188 Oslo)

Om arrangementet:

Som NATOs utpost i Barentshavet har Norge mange sikkerhetspolitiske interesser og bekymringer i nord. Norske myndigheter har i en årrekke samarbeidet tett med Russland om å bedre atomsikkerheten i regionen rundt Kolahalvøya, men har etter fullskalainvasjonen av Ukraina i 2022 lagt alt samarbeid på is. Mangel på kommunikasjon og informasjonsflyt gjør blant annet at tematikken rundt nordområdene og norsk-russiske relasjoner diskuteres i for liten grad, til tross for temaets brennhete aktualitet.

Denne kvelden har vi invitert Bror Eskil Heiret til å gi oss en oppdatering rundt hva som skjer på Kolahalvøya akkurat nå. I foredraget vil Bror gi en innføring i hva som skjer på Kolahalvøya og hvorfor regionen er så sentral i relasjonen mellom Norge og Russland. Vi skal rette blikket mot atomsikkerhet, miljø, militær rivalisering og hvordan det russiske sivilsamfunnet jobber mot krig. Så må vi selvfølgelig innom Ukraina-konflikten og hvilken rolle Murmansk og resten av Kolahalvøya spiller i krigen.

Etter foredraget åpnes det opp for spørsmål fra publikum. Når arrangementet er ferdig er alle velkomne til å bli igjen for å diskutere tematikken videre over en valgfri drikke.

Ordstyrer for kvelden er Oda Andersen Nyborg, daglig leder i Norges Fredsråd.

Om Bror Eskil Heiret:

Bror Eskil Heiret har jobbet i miljøbevegelsen siden 2020 med internasjonalt samarbeid og atomsikkerhet. Han har spesielt jobbet med miljø- og fredsbevegelsen i Nordvest-Russland og har tidligere bodd i Murmansk. Bror har også bakgrunn som kommunestyrerepresentant for SV. Han jobber for tiden som rådgiver i Naturvernforbundets internasjonale avdeling.

“Spør en ekspert” er en foredragsrekke hvor vi inviterer ulike eksperter på ulike felt til å snakke om temaer knyttet til sikkerhetspolitikk, fred og konflikt.

Her finner du arrangementet på Facebook.