PBI Norge om fredsarbeid i praksis

Velkommen til “Spør en ekspert”-kveld med PBI Norge, etterfulgt med vårens første FREDPLIS!

Temaet for kvelden: Hvordan kan internasjonalt sivilsamfunn bidra til lokal fredsbygging? – PBI Norge om fredsarbeid i praksis

Dato og tid: Torsdag 14. mars kl 18.00 – utover

Sted: Dattera til Hagen (Grønland 10, 0188 Oslo)

BAKGRUNN FOR ARRANGEMENTET:

Vi ser økende polarisering i verden. Atommaktene ruster opp, og internasjonale, regionale og nasjonale fredsprosesser er under sterkt press. Norge har i flere tiår vært involvert i freds- og forsoningsarbeidet i Colombia, og er nå garantistland for Colombias to fredsprosesser.

Peace Brigades International Norge (PBI Norge) er en organisasjon som også har mangeårig erfaring med fredsarbeid i Colombia. PBI står for prinsipper om ikkevold og jobber med å støtte lokale organisasjoner på grasrotnivå. De tenker at nøkkelen til varig fred i et land i konflikt kommer innenfra. Det vil si, for å oppnå varig fred trengs det også arbeid på grasrotnivå.

PBI Norge er medlem av Norges Fredsråd, og med et fokus på deres arbeid i Colombia og Honduras, vil vi i denne “Spør en ekspert”-kvelden ta for oss ulike spørsmål:

Hvordan er det å jobbe med ikkevoldelig fredsarbeid fra områder som har vært rammet av voldelige konflikter i mange år? Hvordan kan lokalt arbeid på grasrotnivå styrke den internasjonale fredsbevegelsen? Hvorfor er det så viktig å beskytte menneskerettighetene, og hvordan henger menneskerettighetsarbeid og fredsarbeid sammen? Disse er blant noen av spørsmålene vi skal dykke inn i, sammen med Christian A. Clementsen fra PBI Norge.

PROGRAM:

Kl 18.00-19.00: “Spør en ekspert” med Christian fra PBI Norge
Kl 19.00 og utover: FREDPLIS!

Det blir først et foredrag med Christian fra PBI Norge og så åpnes det opp for spørsmål fra salen. Ordstyrer for kvelden er Inga Steen, prosjektmedarbeider i Norges Fredsråd.

Etterpå inviterer vi alle fredsengasjerte mennesker til å bli igjen på Dattera til Hagen for en valgfri drikke for årets første “Fredplis”! Har du ikke mulighet til å komme på foredraget er dørene åpne for å komme for en fredsprat i etterkant av foredraget!

Om Christian A. Clementsen:

Christian A. Clementsen har master i sosialantropologi ved UiO. Han dro som ledsager med PBI i Colombia i 2013, og har vært involvert i arbeidet til PBI Norge siden da. Han har engasjert seg i frivillig arbeid på grasrotnivå siden 2007 og har gjennom årene vært opptatt av temaer innen urfolk og menneskerettigheter, Colombia, beskyttende ledsagelse og utenlandsadoptertes rettigheter. Han var blant annet med på å bygge opp Norsk-Colombianos Forening, en forening for adopterte fra Colombia fra 2007 – 2019. Han er nå ansatt i PBI Norge som daglig leder.

Om Peace Brigades International (PBI):

PBI er en internasjonal fred- og menneskerettighetsorganisasjon som siden 1981 har jobbet for å beskytte fred- og menneskerettighetsforkjempere. Hovedmålet er å beskytte og ledsage mennesker som, på grunn av sitt arbeid for å forsvare menneskerettighetene, utsettes for trusler, forfølgelser eller direkte overgrep. PBI Norge jobber blant annet med å rekruttere og forberede frivillige som drar ut i felt for å ledsage menneskerettighetsforkjempere.

“Spør en ekspert” er en foredragsrekke hvor vi inviterer ulike eksperter på ulike felt til å snakke om temaer knyttet til sikkerhetspolitikk, fred og konflikt.

Her finner du arrangementet på Facebook.