“Verden går til helvete!” – Hvorfor trenger vi FN?

Velkommen til “Spør en ekspert”-kveld på Folken i Stavanger!

Velkommen til panelsamtale mandag 4. mars kl 18.00-19.30 på Akvariet, Folken i Stavanger. Her vil du få en kort innføring av hvordan FN fungerer, etterfulgt av en panelsamtale hvor vi diskuterer om det fortsatt finnes håp for internasjonale institusjoner i fremtiden. Etter samtalen blir det mulig å stille ekspertene spørsmål. Ta med deg en venn, og noen spørsmål du lurer på!

Program:

Vi lever i en verden som blir mer og mer urolig og stadig mer polarisert. Atomvåpenstatene bruker store summer på å modernisere og utvikle arsenalene sine. Militærutgiftene i verden, geopolitiske spenninger vokser, og faren for bruk av atomvåpen er større enn noen gang tidligere.

Med det grusomme som skjer i Gaza nå ser vi også at internasjonale institusjoner er under et sterkt økende press. Mange uttrykker at de begynner å miste troen på FN og andre internasjonale institusjoner. Hvordan fungerer FN-systemet? Hva er det som fungerer i FN-systemet, og ikke? Har FN utspilt sin rolle? Og i så fall, hva må til for at folk får tilbake troen på FN? Går verden virkelig til helvete, eller finnes det fortsatt håp for fremtiden? Vi inviterer deg til en panelsamtale med eksperter på ulike felt for å snakke løst om disse spørsmålene. Etter samtalen blir det mulighet til å stille ekspertene spørsmål.

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Dato: Mandag 4. mars 2024

Tid: Kl 18.00-19.30

Sted: Akvariet, Folken (Løkkeveien 24, 4008 Stavanger)

Dørene åpner kl 18:00, og arrangementet starter presis kl 18:15.
Obs! Det er begrenset med plasser, så møt opp i god tid!

Paneldeltakere:

Ellen Jenny Ravndal, førsteamanuensis i statsvitenskap ved UiS.

Ellen Jenny Ravndal er førsteamanuensis i statsvitenskap og studieprogramleder for bachelorprogrammet i statsvitenskap ved Universitetet i Stavanger (UiS). Hun forsker på internasjonale organisasjoner og internasjonal politikk, med spesielt fokus på FNs generalsekretær, spørsmål om organisasjoners uavhengighet og autonomi, og den historiske utviklingen til internasjonale organisasjoner. Ellen har doktorgrad i internasjonal politikk fra University of Oxford, og har tidligere forsket og undervist ved universiteter i Australia, Storbritannia og Sverige.

Daniel Guldbrandsen, koordinator i ICAN Norge

Daniel er koordinator i ICAN Norge, den internasjonale kampanjen for avskaffelse av atomvåpen. Han har en mastergrad i samfunnssikkerhet fra Universitetet i Stavanger UiS, og har tidligere studert beredskapsledelse på Universitetet i Tromsø (UiT). Før hans arbeid mot atomvåpen var han ansatt i LO, og har nesten 10 års erfaring med både politisk og organisatorisk arbeid.

Oda Andersen Nyborg, daglig leder i Norges Fredsråd

Oda er daglig leder i Norges Fredsråd, en paraplyorganisasjon for 17 norske fredsorganisasjoner. Hun er utdannet statsviter ved Universitetet i Tromsø (UiT) med tverrfaglig akademisk og internasjonal erfaring. Gjennom utdannelsen har hun spesialisert seg på analyse av forsvars- og sikkerhetspolitikk, internasjonal politikk og arktisk politisk utvikling.

Samtalen ledes av Inga Steen, prosjektmedarbeider i Norges Fredsråd.

“Spør en ekspert” er en foredragsrekke hvor vi inviterer ulike eksperter på ulike felt til å snakke om temaer knyttet til sikkerhetspolitikk, fred og konflikt.

Her finner du arrangementet på Facebook.

Vel møtt!