Oljefondets investeringer i atomvåpen, Israels krigføring og ulovlig okkupasjon

Denne kronikken er skrevet av Inga Steen.

Visste du at deler av din fremtidige pensjon kan komme fra oppsparte midler tjent fra investeringer knyttet til masseødeleggelsesvåpen og Israels groteske krigføring i Gaza?

Oljefondet vårt, eller Statens Pensjonsfond Utland (SPU) som det egentlig kalles, investerer i en rekke selskaper som både produserer og investerer i masseødeleggelsesvåpen, i ulovlig Israelsk okkupasjon på Vestbredden, og til og med i internasjonal våpenindustri som kan knyttes direkte til det som ser ut til å være et pågående folkemord i Gaza. Oljefondet har investeringer i selskaper som både samarbeider med israelsk våpenindustri og som leverer våpen til Israel. Dette er snakk om store selskaper som blant annet General Dynamics, General Electric, L3Harris Technologies Inc, Raytheon (RTX Corp), Rheinmetal og Thales, som enten samarbeider med israelsk våpenindustri eller leverer våpen direkte til Israel.

Heldigvis så har Norges Bank nå endelig bestemt å utelukke L3Harris Technologies Inc, som er en seier for alle organisasjoner som aktivt jobber for å avskaffe atomvåpen! Beslutningen ble gjort 15. mai 2024, og på Norges Bank Investment Management (NBIM) sine nettsider lyder det:

“Hovedstyret har (…) besluttet å utelukke L3Harris Technologies Inc grunnet selskapets utvikling og produksjon av sentrale komponenter til kjernevåpen i henhold til retningslinjenes §3 første ledd bokstav a.”

Ettikkrådet ga en tilrådning til Norges Bank om å utelukke dette selskapet den 19. desember 2023. Ifølge den nyeste rapporten til Don´t Bank on the Bomb, en kollaborasjon av ICAN og PAX (Nederlands største fredsorganisasjon), kalt “Untenable Investments: Nuclear weapon producers and their financiers”, kan man se at Oljefondet hadde per 31.12.2023 rundt 333 millioner dollar investert i aksjer i dette amerikanske selskapet. Dette er den første utelukkelsen av selskaper som investerer i kjernevåpen siden 2018, hvor Oljefondet utelukket fire selskaper samtidig, AECOM, BAE Systems, Fluor Corp og Huntington Ingalls Industries Inc., nettopp fordi de drev med produksjon av sentrale komponenter for å bygge atomvåpen. 

Likevel, ifølge ICAN Norge, har Oljefondet fortsatt investeringer i aksjer i hele syv selskaper som er knyttet til produksjon av atomvåpen, til en samlet verdi på ca 4,5 milliarder dollar. Disse er: Bharat Dynamics Limited, General Dynamics, Leidos, Leonardo, Rolls Royce, RTX Corp og ThalesNår man ser på de ulike selskapene som er knyttet til produksjon av atomvåpen og de selskapene som samarbeider med Israels våpenindustri, så ser man at flere av disse selskapene er de samme. Disse tre selskapene er:

  • General Dynamics
  • Raytheon (RTX Corp)
  • Thales

I følge Palestinakomiteen i Norge så bidrar alle disse tre selskapene, i tillegg til General Electric og Rheinmetal, direkte “til folkemordet i Gaza ved å bevæpne Israel med bomber, missiler, artilleri og komponenter til jagerfly, tanks og krigsskip. Andre styrker Israels krigsmaskin gjennom samarbeid og teknologiutvikling, og skaper inntekter for statseide israelske våpenselskaper som også forsyner Israel med våpen.”

Dette er bare noen av Oljefondets investeringer som kan direkte knyttes til produksjon av enten atomvåpen eller til Israels krigsforbrytelser i Gaza. Oljefondet skal være investert i aksjer for rundt 51,7 milliard NOK i ulike internasjonale våpenindustrier som kan være med på å styrke Israels krigføring i Gaza, ifølge Palestinakomiteen i Norge (se lenke over). I tillegg til dette, er nå Israel nå i en prosess der de skal få utlevert 75 stk F-35 jagerfly fra USA. I følge NRK, avdeling Buskerud, er det hele ni norske selskap som bidrar til produksjonen av disse amerikanske F-35-jagerflyene. Kongsberg Gruppen og NAMMO er to av hovedleverandørene til både deler som brukes til å lage disse jagerflyene og leverandører av våpen som er tilpasset til å benyttes av jagerflyene. 

Norge kan dermed risikere å være medskyldig i et mulig folkemord i Gaza, dersom FNs domstol (ICJ) konkluderer i at det som skjer i Gaza og på Vestbredden nå, er et folkemord. Norge er forpliktet under internasjonal lov å følge Folkemordkonvensjonen som vi har undertegnet, og ratifiserte i 1949. Atomvåpen er også forbudt ved internasjonal lov, med FNs atomvåpenforbud som trådte i kraft den 22. Januar 2021. Norge bør dermed heller ikke investere i selskaper som bidrar til produksjon av atomvåpen. I det minste bør Oljefondet starte med å utelukke de tre selskapene som kan knyttes til begge disse to uhyggelighetene: 1) General Dynamics, 2) Raytheon (RTX Corp) og 3) Thales.

Det er dermed på tide at Oljefondet trekker seg ut av alle selskaper som både kan knyttes til et mulig folkemord, og til verdens største masseødeleggelsesvåpen, som både er folkerettsstridig å finansiere og som bryter med grunnleggende humanitære prinsipper. Norge bør i tillegg ta et oppgjør med norsk våpenproduksjon og sikre at norske våpen eller våpendeler ikke på noen som helst måte havner i Israels hender.

Den 23. mai ble det sendt inn en oppfordring til alle partiene på Stortinget, på vegne av Fellesutvalget for Palestina, Amnesty, LO og Redd Barna, om at Stortinget må sørge for at Norge opptrer i pakt med folkeretten, og sørger for at Oljefondets investeringer ikke bidrar til å finansiere våpen til Israels krigsforbrytelser og et mulig folkemord i Gaza.

Norges Fredsråd var en av de 81 organisasjonene som tilsluttet seg denne oppfordringen, og som sier tydelig ifra at vi ikke vil at våre felles sparepenger skal kunne bidra til grove brudd på folkeretten. 

Norge må sørge for at Oljefondet trekker seg ut av:

  • Alle selskaper som bidrar til å finansiere våpen til Israels krigsforbrytelser og mulig folkemord i Gaza.
  • Alle selskaper som bidrar til finansiering, drift og lønnsomhet av illegale israelske bosettinger på de okkuperte palestinske områdene.
  • Alle investeringer som kan bidra til de overnevnte punktene

Oljefondsmeldingen skal debatteres på Stortinget torsdag 13. juni. Det blir spennende å følge med på hva Stortinget bestemmer den dagen.

 

Andre nyttige kilder:

 

Inga Steen har siden høsten 2023 jobbet som midlertidig prosjektmedarbeider for Norges Fredsråd, hvor hun ble blant annet ansatt for å arrangere Fakkeltoget for fredsprisvinneren Narges Mohammadi, som Norges Fredsråd er hovedarrangør av. I tillegg har hun i de siste to årene vært styreleder for Norges Fredslag, Norges eldste fredsorganisasjon (stiftet i 1885), f.o.m. høsten 2021 t.o.m. 27. april 2024, hvor hun nylig trådte av som styreleder. Hun har en Bachelor i Utviklingsstudier ved Oslo MET og har studert Fred- og Konfliktstudier på Masternivå i Innsbruck, Østerrike.