Hilsen til regjeringen fra Representantskapet i Norges Fredsråd

Dette er en uttalelse fra Norges Fredsråds representantskap 25. mai 2024:

Hilsen til regjeringen fra representantskapsmøtet i Norges Fredsråd:

Representantskapet i Norges Fredsråd ser med glede at den norske regjeringen nå har vedtatt å anerkjenne Palestina som selvstendig stat. Internasjonal anerkjennelse av Palestina er viktige skritt for å oppnå varig rettferdig fred mellom Israel og Palestina.

Anerkjennelsen er et modig norsk vedtak, den er i strid med holdningen til de fleste europeiske og vestlige land – men samtidig i tråd med holdningen til flertallet av landene i Afrika, Asia og Sør Amerika.

 

Norges Fredsråds representantskap

25. mai 2024