Non-violent Actors in the Arab Spring

Høsten 2011 kartlegger Norges fredslag ikkevoldsaktører i den arabiske
våren. Dette Prosjektet fokuserer hovedsakelig på Syria, Bahrain,
Egypt, Libya og Tunisia.
Prosjektet avsluttes ved utgangen av året, og vil resultere i en
rapport, en brosjyre og sannsynligvis to seminarer om tematikken.

Alex Klein er prosjektansvarlig, og han har laget en blogg som brukes
som notisbok for interessante innlegg rund om temaet.

Klikk her for å ta en kikk:

http://nonvio.alex-klein.net