Hva nå SV?

I denne utgaven av SVs medlemsblad, Venstre Om, skriver Fredsrådets daglig leder, Hedda Langemyr, om at den fredspolitiske tilliten til partiet oppleves tynnslitt som følge av langvarig militær tilstedeværelse i Afghanistan og beslutningen om bombing av Libya med SV i regjering. Langemyr Foreslår to konkrete politiske tiltak innenfor rammen av det neste året som kan bidra til å gjenreise og styrke SV som fredsparti. Les mer om tiltakene her:

http://issuu.com/sosialistiskvenstreparti/docs/vom_nr3_okt2011_web (s.4-5)