En framtid uten krig?

Journal of Peace Research (JPR) feirer 50-årsjubileum i år. Det akademiske tidsskriftet har vært helt grunnleggende for utviklingen av det internasjonale forskningsmiljøet ved Peace Research Institute Oslo (PRIO). I forbindelse med markeringen, inviterte PRIO en rekke forskere til å snakke om utvalgte temaer som har vært sentrale for JPR: – Blir det flere eller færre kriger i verden? Er det greit å lyve i de godes tjeneste? Er ikkevold en effektiv strategi for forandring?

Konflikttrender

Det blir færre mellomstatlige konflikter og flere intrastatlige konflikter (voldsaktivitet mellom parter innad i et land). Dette er en helt klar konflikttrend som Uppsala fredsforskningsinstitutt ved Magnus Öberg påpekte i sitt innledende foredrag. En tredjedel av verdens konflikter er i dag intrastatlige. Et annet trekk ved konfliktbildet i dag er mengden innbyrdes splittede konflikter. Det vil si at man har færre kriger som defineres som store,  men flere kriger der mange parter er involvert. Sistnevnte er også de vanskeligste å løse.

photo1

Syria er i dag verdens mest voldelige konflikt

Situasjonen i Syria er svært kompleks.  Flere kilder hevder at det er så mange som 1200 opposisjonsgrupper som deltar i konflikten. Naturlig nok er det derfor svært vanskelig å danne seg et oversiktsbilde i tillegg til manglende rapportering på hvilke grupper som står for hvilke typer voldshandlinger. Dekningen av konflikten i Syria preget av ’issue fatigue’, situasjonen fremstår som fastlåst, mediene formidler de samme historiene om igjen, og leserne mister interesse for konflikten.

Afghanistan er definert som den 2. mest voldelige konflikten i 2013 etterfulgt av Irak, Pakistan, Nigeria, Sør-Sudan og Kongo.

Omstridte og mytiske tall – er det greit å lyve i de godes tjeneste?

Humanitære organisasjoner kjemper hver dag en kamp for å bli hørt, for at deres hjertesak skal nå ut til media, ut til folket og ut til politikerne. Det å kunne tallfeste et fenomen er utvilsomt veldig virkningsfullt for å lykkes i å få oppmerksomhet. Mange organisasjoner velge derfor ofte de mest oppsiktsvekkende tallene – men hva hvis disse ikke gir et korrekt bilde av virkeligheten? Henrik Urdal, forsker ved PRIO og redaktør av JPR, er kritisk til denne praksisen i humanitære organisasjoner.

Redd Barna skapte store overskrifter da de i en rapport kunne informere om at katastrofer er farligst for mammaer og at det var farligere å være mor enn soldat i konflikter. Dette viste seg å være basert på uverifiserte kilder. Et annet eksempel på fenomenet Urdal betegner som ’mytiske tall’, er informasjonen om at det finnes 300 000 barnesoldater i verden. Selv om dette tallet er brukt av flere store organisasjoner som FN, hevder Urdal at dette antallet ikke kan bekreftes av forskningen.

Gjør det noe at man lyver ’litt’?

Humanitære organisasjoner i Norge har i dag stor tillit i den norske befolkningen. Denne tilliten må vi ikke ta forgitt, fortsetter Urdal. Ved å tillate bruk av usikre kilder gir organisasjonene inntrykk av at det er greit å lyve. Hvis organisasjoner ønsker å være premissleverandører som skal danne grunnlaget for utøvende politikk, er dette en svært uheldig praksis.

Er ikkevold en kardemommebydrøm eller en effektiv strategi for forandring?

”There is no moral goodness in using an ineffective weapon” sa Gandhi. Marianne Dahl, forsker ved PRIO har forsket på ikkevold, og konklusjonen er klar: ikkevoldelige kampanjer har dobbelt så stor kjangse for å lykkes som voldelige kampanjer. Hva kan være årsaken til dette?

Ikkevoldelige kampanjer engasjerer et mye bredere lag av befolkningen, alle kan delta, uavhengig av kjønn og alder, og man kan ha en jobb i tillegg. Ikkevoldelige kampanjer har også mye større antall deltagere, dette er i seg selv viktig for å få gjennomslag. Ettersom mange kampanjer er store, er risikoen for å delta for den enkelte også mindre enn i voldelige opprør. Store kampanjer klarer nødvendigvis ikke i å velte et regime, men store kampanjer kan appellere til regimets støttespillere og til sikkerhetsstyrkene og på denne måten skape endring. Forskning viser altså at det ikke lenger er grunn til å tro at ikkevold er den svake manns strategi.

 

Les mer om arrangementet på PRIO sine nettsider