Dialog: veien til fredsbygging?

Zahra Hassan forteller om Somalia vison 2016
Zahra Hassan forteller om Somalia vison 2016. 

Foto: Kim Sivertsen, Nansen Fredssenter

Hvilken rolle har dialog i fredsbygging? Hvilke erfaringer har vi med dialog som metode i ulike konflikter? Dette var hovedtema under årets Nansenseminar.

Fra 12-15. juni var et internasjonalt spekter av deltagere samlet på Nansen Fredssenter i Lillehammer for å lære om, og dele sine erfaringer med, dialog som metode i nasjonal og internasjonal fredsbygging. Deltagerne hadde ulik etnisk, kulturell, religiøs og akademisk bakgrunn – noe som bidro til å fremheve de ulike måtene dialog kan implementeres på i forskjellige kontekster. 

Nansen Fredssenter gjorde årets seminar til en møteplass for å videreutvikle dialog. I løpet av seminaret ble deltagerne bedre kjent med hvordan dialog blir brukt i ulike konfliktområder som Somalia, Afghanistan og India. Gjennom workshops fikk man innblikk i arbeidet med interetnisk dialog på Balkan og multikulturell dialog i Norge.

Tatjana Popovic, 
Nansen Dialogue Center Serbia, under workshopen om interetnisk dialog

Tatjana Popovic,
Nansen Dialogue Center Serbia, under workshopen om interetnisk dialog

 

Seminaret introduserte deltagerne til de ulike nivåene dialog blir brukt som middel i verden, fra Røde Kors sitt prosjekt gatemegling til hvordan de større globale organisasjonene arbeider. Fra å synliggjøre enkeltmennesket og bygge relasjoner, til politiskpåvirkning og store fremskritt for segregerte skoler på Balkan.

 

Så hva er dialog?

Målet er å forstå, fortelle sin historie og lytte til den andre partens opplevelser. I dialog skal man se etter styrken hos motparten og gjøre den trygg. Dialog er å gjøre seg synlig for andre og la andre bli synlige for en selv. Dialog er en kommunikasjonsform som kan bidra til å gjenopprette likeverd og respekt.

 

Goran Lojancic, NCPD
Goran Lojancic, NCPD

Fullstendig program finnes her: http://peace.no/en/component/content/article/134-fokus/756-program-the-nansen-seminar-2014

 

Vil du lese mer om Nansen Fredssenter, HIPP og Gatemegling?

http://www.fredssenter.no/nb/

http://fredslaget.no/saker/hipp/103-hipp

http://www.rodekors.no/vart-arbeid/omsorg/forebygging/gatemegling/