Norge i Afghanistan: Børge Brende ønsker et bredt mandat for evalueringsutvalget

Nato og Isaf-styrken vil trekke seg ut av Afghanistan i løpet av 2014, en epoke på 13 år er over og nye former for samarbeid vil ta form. I Stortinget 5.juni redegjorde utenriksminister Børge Brende for utviklingen i Afghanistan og Norges engasjement i landet. Her er noen av hovedpunktene fra innlegget til Brende.

Selv om den internasjonale innsatsen har vært stor, må vi våge å stille spørsmålet om noe kunne vært gjort annerledes. Når norske styrker nå trekker seg ut av Afghanistan vil innsatsen i større grad fokusere på den sivile utviklingen i landet, uttalte Brende.

Afghanistan styres av valgte politikere

Etableringen av en ny regjering og en ny president vil markere den første maktoverføringen i landet og markerer på denne måten et skritt på veien mot et demokrati. Det nylig avholdte valget i Afghanistan gir grunn til optimisme ”selv om vi må være forberedt på et tilbakeslag” uttalte Brende.

Nato planlegger ny operasjon i Afghanistan

Den nye operasjonen, Nato Resolute Support Mission, vil ikke være en kampstyrke, de vil ha som oppgave å drive opplæring av afghanske styrker. Regjeringen ønsker at Norge skal delta i denne operasjonen.

Bistandsmidler skal overta

Norge ønsker å bidra med 750 millioner kroner årlig ut 2017. I år ble 50 millioner kuttet da bistanden ikke ble brukt på en forsvarlig måte, ifølge regjeringen. Brende er tydelig på at hvis pengestrømmen skal fortsette, så må man se en tydelig vilje til endring og større handlekraft enn det man har sett under Karzais regjering. For at Afghanistan ikke skal bli avhengig av bistand påpeker Brende at det også må fokuseres på at Afghanistan legger til rette for økt vekstkraft i egen økonomi. Slik sikkerhetssituasjonen er i dag, er dette en svært utfordrende oppgave. Brende innrømmer også at manglende utvikling i Afghanistan i stor grad handler om at det har vært for mye fokus på militære strategier og for lite fokus på bærekraftig utvikling i konfliktområdet.

Ønsker å legge til rette for et bredt mandat for evaluering av Norges engasjement i Afghanistan

Regjeringen ønsker et bredt mandat for evalueringsutvalget som har som oppgave å ”gå gjennom vår samlede innsats og se på hvor vi har lykkes og hvorfor. Vi må også vurdere om vi burde og kunne ha gjort noe annerledes. Rapporten skal i tillegg identifisere erfaringer som vi bør ha med oss i vårt videre samarbeid med Afghanistan.” Utvalget vil bli opprettet etter sommeren og arbeidet vil starte 1.januar 2015.

Les hele innlegget til Børge Brende 05.06.14 HER