Hvordan ser fredskultur ut?

Hjertelig velkommen til dette fredsarrangementet i regi av våre medlemsorganisasjoner Antikrigs-Initiativet og IKFF (Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet):

Dato: 29. mai

Sted: Nobels Fredssenter

Tid: 18.00-19.30

Arrangementet er gratis, men krever påmelding. Meld deg på her.

 

Tema for kvelden er: Hvordan ser fredskultur ut? Hva former egentlig vår oppfatning av fred? Og hvordan har forestillingen om fred endret seg fra etterkrigstiden og frem til i dag?

Velkommen til en panelsamtale med biskop Kari Veiteberg, filmregissør Erik Poppe og tidligere leder av utdanningsforbundet Steffen Handal, hvor vi undersøker konseptet fred fra ulike perspektiver i samfunnet, og undersøker hvordan tro, verdier og etikk påvirker vår forståelse av verden. Samtalen ledes av Gitte Sætre og Ingeborg Breines.

Billedkunstner Gitte Sætre har jobbet med ulike tiltak og virkemidler knyttet til fredsbygging, og denne fredspolitiske samtalen er en del av hennes prosjekt Akt 5: FREDSKULTUR. Prosjektet skal resultere i en 15 meter lang fredfrise inspirert av freskobrødrene i Oslo Rådhus og rådhuskunstens samfunnsbyggende engasjement som ga bilder til det sosialdemokratiske grunnsyn og den norske modellen. Fredsfrisen er en del av en større prosess som knytter seg til den økende desperasjonen verdens sivilbefolkning opplever. Systemene verdenssamfunnet har bygget opp fungerer verken til å avverge eller stoppe ødeleggelser. Hva gjør vi?

Hva betyr fred for deg? Når du hører ordet fredskultur, ser du da for deg Picasso’s kjente Guernica-maleri? Eller forestiller du deg en total ombygging av våpenfabrikkene og FN-sikkerhetsråd? Fred er ikke fastsatt begrep, som nødvendigvis betyr det samme fra ulike perspektiver, i ulike kulturer eller fra en tidsepoke til en annen. Direktør Kjersti Fløgstad, Nobels Fredssenter ønsker velkommen til dette arrangementet som rette oppmerksomhet mot politiske ambisjoner og praktiske tiltak som må løftes opp og frem for at voldskulturen skal slippe sitt grep om individ og samfunn. Sivilbefolkningen er på lik linje med de folkevalgte samfunnets byggesteiner, bundet i en samfunnskontrakt. Den lovgivende, den dømmende, den utøvende makt og den fjerde statsmakt, media. Hvilken makt ligger i sivilsamfunnet?

Arrangementet er i regi av Antikrigs-Initiativet, med støtte fra UD, International Kvinneliga for Fred og Frihet, og Oslo kommune. Prosjektet er også en del av Jubileet Oslo 2024.

Om deltakerne:

Biskop Kari Veiteberg er en fremtredende leder og en inspirerende stemme i samfunnet. Som biskop bringer hun med seg en dyp forståelse av etiske spørsmål og menneskelig verdighet. Veiteberg har vist engasjement for fred og rettferdighet, og hennes visjonære tilnærming vil være uvurderlig i diskusjonen om å fremme en fredelig kultur. Gjennom sitt arbeid og sitt lederskap inspirerer hun til refleksjon og handling for en bedre verden. Hennes vinkling i denne sammenheng knytter seg til hva tro kan gjøre for å bygge fredskultur og verdier og etikk i politiske beslutningsprosesser.

Erik Poppe er filmregissør med en lang karriere bak seg. Han forstår film som et medium som former vår forståelse av verden. Et eksempel på en film der Erik Poppe har engasjert seg i et stort og samfunnsrelevant tema er “Utøya 22. juli” fra 2018. Denne filmen tar for seg terrorangrepet på Utøya den 22. juli 2011, og den ble møtt med både ros og kontrovers på grunn av måten den utforsket denne traumatiske hendelsen på. Et eksempel på en offentlig samtale der Poppe har engasjert seg er diskusjonen rundt ytringsfrihet og sensur i filmindustrien. Han har tidligere uttalt seg om viktigheten av å kunne utforske sensitive emner og utfordrende temaer gjennom filmkunsten, samtidig som man respekterer ofrenes rettigheter og opprettholder etisk integritet. Poppe har deltatt i debatter og intervjuer der han har forsvart filmskapere sin rett til å utforske kontroversielle emner på en ansvarlig måte.

Steffen Handal er norsk fagforeningsleder og tidligere leder av Utdanningsforbundet. Gjennom sin rolle har han vært en sentral stemme for lærernes rettigheter og utdanningssektorens interesser. Handal har jobbet dedikert for å fremme kvalitetsutdanning og styrke lærernes arbeidsvilkår. Med sin omfattende erfaring og kunnskap om utdanningspolitikk bringer Handal verdifulle perspektiver til samtaler om samfunnsutvikling og politisk engasjement

Gitte Sætre er en billedkunstner som jobber med kunst politisk. For 7 år siden gikk hun inn som styreleder i en fredspolitikk organisasjon, Antikrigs-Initiativet i Bergen for å arbeide med kunstneriske og politiske undersøkelser over hva og hvordan fred kan bygges. Sætre er kjent for sitt utforskende arbeid gjennom kunstprosjektene Soups&Stories, Woman Cleaning, Are You Ready? og Sivilvilforsvaret Akt1-5 . Hun jobber også som debattredaktør for Kunsthall 3,14 i Bergen.

Ingeborg Breines er tidligere FN-diplomat med lang erfaring innen freds- og utviklingsarbeid, ikke minst fra UNESCO og Det Internasjonale Fredsbyrået. Hun har vært direktør for UNESCOs Kvinner og Fredskultur program i Paris og direktør for UNESCOs kontor i Islamabad og Genève. Hennes siste bok heter: ”Fredskultur – Utopi eller sikkerhetspolitisk alternativ?”. Hun jobber nært med norsk og internasjonal fredsbevegelse.

For mer info, se Facebook-arrangementet.