Fredsrådet kunngjør sine Nobel-favoritter for 2019

RWB/CPJ

Nobels fredspris skal gå til den som har gjort “mest eller best” for fred i året som har gått. I en tid hvor flere uttrykker mistillit til media, mener Norges Fredsråd at den prestisjetunge prisen bør tildeles organisasjoner som setter ytringsfrihet, journalister og pålitelige nyhetskilder på dagsorden – Reporters Without Border (RSF) og Committee to Protect Journalists (CPJ). På Fredsrådets liste over Nobel-favoritter finner vi også flere ungdomsaktivister og arbeidet for sterkere internasjonal våpenkontroll. 

Denne listen er utformet med utgangspunkt i kjente nominasjoner eller spekulerte nominasjoner. Hvem som er nominert til fredsprisen, og hvem som nominerer, er hemmelig i 50 år så sant de som nominerer ikke selv erklærer sine valg.

 

Fredrådets fem Nobel-favoritter for 2019 er:

1. Reporters Without Borders & Committee to Protect Journalists

Vi ser stadig økende press på journalister verden over. Journalister angripes og fengsles, pressefriheten utfordres, og i disse “falske nyheter”-tider er det ikke bare informasjon pressen produserer som er et mål, men også journalistene selv. Behovet for pålitelig rapportering av høy kvalitet/standard er sterkere, og Reporters Without Borders (RSF) er en internasjonal organisasjon som har mål om å bevare medienes frihet og ytringsfrihet ved å beskytte journalister – samtidig som de fremhever urettferdighet og truslene som journalister får. Ved å tildele RSF fredsprisen understrekes også viktigheten av en uavhengig presse, som gjør det mulig  å ta gode beslutninger også i kriser og konflikter.

Committee to Protect Journalists samler data blant annet om mord og fengsling av journalister, data som brukes i arbeid for å sikre journalisters rettigheter. Ved å dele prisen mellom Reporters Without Borders og Committee to Protect Journalists gis det signaler til det internasjonale samfunnet at journalistikk og ytringsfrihet er en viktig faktor for fred. 

 

2. Ungdomsaktivistene Hajer Sharief og  Ilwad Elman.

Oppmerksomheten rundt unge fredsaktivister har økt de siste årene, og det er blitt mer og mer tydelig hvor viktig det er at unge mennesker engasjerer seg for fred. Både nasjonalt og internasjonalt. Den libyske aktivisten Hajer Sharief var medstifter av Together We Built It i en alder av 19 år, og har lenge kjempet for demokratisering av Libya. Hun har også bidratt til vedtakelse og implementering av FNs Sikkerhetsråds resolusjon 2250, som fokuserer på ungdommers rolle i fredsbygging og konfliktløsning. En annen verdig kandidat er Ilwad Elman fra Somalia. Hun vant blant annet African Young Personality (Female) of the year 2016, og jobber med en rekke fredsinitiativer i Somalia. 

 

3. Arktisk Råd

I år, som i fjor, så har vi valgt å ta med Arktisk råd på listen over potensielle vinnere av fredsprisen. Arktisk råd ble etablert i 1996 og består av representanter fra alle de arktiske statene: USA, Canada, Russland, Finland, Norge, Danmark og Island. De har tidligere blitt nominert, og bidrar til fred og stabilitet i en region hvor spenningen mellom stormakter øker. I tillegg til å være en arena for dialog, har de fokus på samarbeid mellom land når det gjelder klima, miljø og bærekraftig utvikling, noe som gjør at vi mener Arktisk Råd er aktuelle til å vinne årets fredspris.

 

4. Control Arms Coalition 

En kampanje som virkelig har gjort en betydelig innvirkning er Control Arms Coalition. En koalisjon med over 100 frivillige organisasjoner, som alle aksjonerer utrettelig for et sterkt internasjonalt våpenkontrollregime som et middel for å bekjempe vold, fattigdom og menneskerettighetsbrudd. Dette i en tid hvor også stater utfordres på våpenlover, trenger vi sterke internasjonale organisasjoner og koallisjoner til å støtte arbeidet for våpenkontroll også på nasjonale nivå. Control Arms var medvirkende til vedtakelsen i 2013 av FNs generalforsamling for våpenhandelstraktaten (ATT), en multilateral traktat som regulerer den internasjonale handelen med konvensjonelle våpen. 

 

5. Ungdomsaktivist Greta Thunberg

En person som har fått mye oppmerksomhet i forkant av kunngjøringen av årets pris, er klima- og ungdomsaktivisten Greta Thunberg. Hun er og forblir det mest fremtredende ansiktet til den nye bølgen av ungt politisk engasjement, gjennom sin globale kampanje for å bekjempe klimaendringene: Fridays For Future. Hun har startet en bevegelse rundt et av vår tids viktigste saker, og meislet fram rollen til ungdommer som aktører i den politiske debatten på en måte som mangler sidestykke. Dette samtidig som hun ansvarliggjør verdens ledere. Samtidig tror vi det tas til etterretning hennes unge alder, det enorme presset hun allerede opplever, og at koblingen mellom fred og klima forblir et stridstema.

 

For videre spørsmål eller henvendelser:

Oda Andersen Nyborg, informasjonsrådgiver. Mobil: +47 908 39 795, oda@norgesfredsrad.no