Fredsrådet gratulerer Etiopias statsminister Abiy Ahmed med Nobels fredspris 2019.

Norges Fredsråd gratulerer Etiopias statsminister Abiy Ahmed med fredsprisen! Med denne tildelingen anerkjennes og legitimeres det viktige fredsbyggende arbeidet Abiy Ahmed har stått i spissen for ved å få til en fredsavtale med Eritrea. Dette er en solid og modig pris, som gir inspirasjon til veien videre og svarer til fredsprisens formål. 10. desember arrangerer vi også i år fakkeltog i Oslo til ære for en velfortjent vinner. 

Fredag 11. oktober ble det kunngjort at Etiopias statsminister Abiy Ahmed mottar Nobels Fredspris 2019 for hans rolle i fredsprosessen med Eritrea. Kun få måneder etter å ha inntatt posisjonen som statsminister, stod Abiy Ahmed i spissen for å inngå en fredsavtale og avslutte konflikten med nabolandet – en av Afrikas lengstvarende konflikter. 

FNs generalsekretær António Guterres omtalte fredsavtalen som “en utrolig suksess”. Samtidig kan man tolke denne tildelingen som at Nobelkomiteen legger press på statsministeren for faktisk å gjennomføre reformene han har lovet, deriblant å avholde et fritt og demokratisk valg i Etiopia i 2020. 

– Årets fredspris til Abiy Ahmed er en modig pris som passer godt inn i testamentet. Denne fredsprisen kan gi håp for fremtiden og gi god støtte i arbeidet med fredsbygging i regionen, sier Pål Trautmann Olerud, talsperson for Norges Fredsråd. 

– Samtidig gjenstår det å se hvordan reformene og demokratiseringsprosessen Ahmed har igangsatt i Etiopia vil utvikle seg videre. Blant annet når det gjelder valget i 2020, løse interne konflikter mellom folkegrupper og situasjonen for internt fordrevne. I så måte kan denne tildelingen bidra til å forsterke presset på statsministeren for å videreføre det fredsbyggende arbeidet, avslutter Olerud. 

Norges Fredsråd gratulerer fredsprisvinneren og ønsker sammen med Oslo kommune velkommen til fakkeltog gjennom Oslos gater 10. desember!