Fredsrådet tilbake på gamle trakter: Forebygging og håndtering av vold i skolen

Norges Fredsråd samarbeider med Peace Action Training and Research Institute Romania (PATRIR) og Nansen Dialouge Centre i Serbia om prosjektet Deltakelse i beslutningsprosesser i reduksjon av vold i skolen.

Prosjektet er sponset av EØS-programmet «Deltakelse i beslutningsprosesser». Undertittelen er «Reduksjon av vold blant ungdom ved å forbedre den offentlige politikken for å forebygge og bekjempe vold i skolen på lokalt nivå”. Prosjektet vil gå over to år, fra 2014 til 2016. Prosjektet drives av PARTIR, men er utviklet i samarbeid med Norges Fredsråd og Nansen Dialog Centre i Serbia. Det fokuseres på skolesystemet i Romania, og Fredsrådets hovedoppgave er å bidra med profesjonell rådgivning og forskningsstøtte.

PATRIR har dannet en fler-sektoral samarbeidsgruppe av aktive borgere fra Cluj-Napoca. Disse, sammen med prosjektkoordinatorer og utenlandske eksperter, vil gjennomføre en omfattende konfliktanalyse med temaet vold i skolen, som vil føre til bedre strategier og tiltak. Norges Fredsråd og Nansen Dialogue Centre vil delta i gjennomføring av en komparativ studie av vold i skolene. Målet er å kartlegge hvilken type vold som utøves og hvor omfattende problemet er.

Gjennom en prosess med offentlige konsultasjoner, dialogprosesser og bevisstgjøringskampanjer, vil PATRIR veilede samarbeidsgruppen. Basert på resultater fra den internasjonale komparative studien skal det formuleres og settes frem politiske forslag til myndighetene i Cluj- Napoca.

Resultatet av forskningen vil publiseres her på norgesfredsrad.no 

http://www.eeagrants.org/  

http://www.nansen-dialogue.net/ndcserbia/index.php/en/

http://patrir.ro/en/depd-engagements/pdrvs

EEAgrants_thumbnailPD_thumbnailserbia_thumbnail