Verdig fredspriskandidat #2: Edward Snowden

Den teknologiske utviklingen har endret måten vi kommuniserer på. Svært mye informasjon utveksles på internett, og overvåkning er blitt et viktig tema på den internasjonale dagsordenen. Hvor går grensene for demokrati, åpenhet og folks rettigheter? Sommeren 2013 avdekket Edward Snowden, en tidligere ansatt ved US National Security Agency (NSA), et amerikansk overvåkningssystem fullstendig ute av […]

– Den største geopolitiske omveltning siden Berlinmurens fall

Et samlet Latin-Amerika gir ubetinget støtte til Vestens «stjernedissidenter» Edward Snowden, Chelsea Manning og Julian Assange. Slik har kontinentet gått fra å være USAs bakgård til å bli en mektig og selvstendig geopolitisk aktør, mener journalist og forfatter Eirik Vold. Tekst og foto: Johanne Hoffart Eirik Vold gjestet Fredshuset i Oslo for å fortelle om […]

Nominasjoner til Årets Nobels Fredspris del 6

Først­kom­mende fre­dag kl. 11 kunn­gjø­res det hvem som i år får Nobels freds­pris. Nor­ges Freds­råd arran­ge­rer tra­di­sjo­nen tro Freds­brunsj og viser kunn­gjø­rin­gen på stor­skjerm . Vi ønsker i dagene opp­til fre­dag å gi et nær­mere inn­blikk i noen av de nomi­nerte. Dette gjør vi med den hen­sikt å kunne vise bred­den i årets nomi­na­sjo­ner, sam­ti­dig som vi […]

Se dokumentaren «Den hemmelige dronekrigen»

Hos NRK Nett-TV kan du nå se dokumentaren «Den hemmelige dronekrigen» som setter kritisk søkelys på bruk av droner. Alexander Harang, daglig leder i Norges Fredslag, har bidratt med informasjon til filmen. Dokumentaren belyser hvordan bruken av droner i krigføring har eksplodert, og utviklingen av disse ubemannede fartøyene har høy prioritert i forsvarsbudsjetter verden rundt. […]

Møte med Kathryn Bolkovac og visning av filmen the Whistleblower

Fredag 8.mars viste Norges Fredsråd den sterke filmen the Whistleblower, samtidig som vi fikk et møte med Kathryn Bolkovac som filmen er basert på. Kathryn Bolkovac er en tidligere amerikansk politioffiser som har fått det internasjonale samfunnets oppmerksomhet etter at hun avslørte at operasjonen hun deltok i for å gjenoppbygge et krigsherjet Bosnia skjulte et […]

Påmelding: The Whistleblower: A film screening and meeting with Kathryn Bolkovac

Husk å melde dere på arrangementet 8.mars via denne linken: https://docs.google.com/a/norgesfredsrad.no/forms/d/152T-dL2eMalYhLVHDHF6iuKU5_6EX7YWm7AsRA8Cdh8/viewform?sid=3f604e015bc36152&token=9byTFj0BAAA.Aa_zWGG29yqHoX3guCyr9w.psc7mNyhBiUlUpoOdyEjrw Vel møtt! Underlining International Women’s Day and the 100 anniversary of female suffrage in Norway we would like to invite you to the meeting with Kathryn Bolkovac, a woman whose actions were fully dedicated to women’s difficult situation, and a screening of the film […]