Flisespikkeri mens Roma brenner

Mange har den siste tiden kritisert den enorme medieplassen som er gitt dels uvesentlige samfunnsaktører og enkeltpersoner som Mulla Krekar og Max Hermansen. Å flørte med og synse om enkeltpersoners forenklede og forvrengte verdensbilder er uverdig en konstruktiv debatt. Man er nødt til å gjenvinne fokuset på ting som faktisk skjer og som vi har vært delaktig […]

Fredsnasjonen Norge er på andre plass i krig

Ikke bare er vi blant verdens 20 største eksportører av militært materiell, vi er et av de landene i verden som oftest deltar i krig utenfor eget territorium. Siden 1990 har Norge deltatt i åtte kriger.Tekst: Hedda Bryn Langemyr, daglig leder i Norges FredsrådPublisert i Radikal Portal, 06.03.15I etterdønningene av den siste tids angrep på […]

Den som ler sist, ler slett ikke

  Nå er det snart fire år siden bombingen av Libya og tilstanden i landet er verre enn noen gang. I den forbindelse relanserer vi en underskriftsskampanje, hvor det stilles krav til myndighetene om en uavhengig, offentlig granskning av Norges krigsdeltakelse i Libya i 2011. Signér vårt opprop her: Krav om uavhengig granskning av Norges militære bidrag […]

Fredsprofil februar: «Fredens ring»

Nor­ges Freds­råd vil hver måned i 2015 frem­heve et enkelt­men­neske eller en orga­ni­sa­sjon som har utmerket seg for for­brød­ring og fred i måne­den som har gått.  Årets andre fredsprofil er «Fredens ring»-markeringen ved den jødiske synagogen i Bergstien lørdag 21. februar. Kort om saken: Norske muslimer tok ini­tia­tiv til å danne en menneskelig ring rundt synagogen i […]

Viktig dokumentarfilm belønnes med filmfredspris

  Vi gratulerer dokumentarfilmen «Drone» med hovedprisen for beste dokumentar under Berlin Cinema for Peace Galla i går. Filmen er regissert av Tonje Hessen Schei og produsert av bergensselskapet Flimmer Film, og tar for seg konsekvensene av CIAs hemmelige dronekrig. Filmen blir ikke mindre aktuell når man tar for seg de ferske tallene fra rapporten […]

Alliert bomberegn gir ikke ønsket resultat

Skulle man tro media var frigjøringen av Kobane begynnelsen på slutten for den Islamske Staten, men dette minner mer om et propagandanederlag enn virkelige fremskritt på bakkenivå. Mens vesten tviholder på sin militære luftoffensiv i kampen mot IS, begynner politiske krefter å røre på seg i nabolandene. Kan Iran og Saudi-Arabia finne grunnlag for samarbeid […]

Når terrorismen blir viktig.

Lat oss gjere eit tankeeksperiment. Lukk att auga. Du skal no hente fram bildet av ein terrorist i hovudet ditt. Du har no to minuttar før du skal svare på følgjande spørsmål: Korleis ser han ut? Kvar er han frå? Kva religion høyrer han til? Kvifor ønskjer han, eller har han, utført terror, og mot […]

Fredspolitiske utfordringer i året som kommer

2014. Året der Russland annekterer Krim, konflikten på Gazastripen eskalerer, og IS’ kalifatprosjekt kupper den internasjonale agendaen. Økt politisk spenning, maktpolarisering, uklare grenser og menneskerettighetsbrudd er noe av det vi vil huske fra dette året. Dommedagsprofeter messer og kronekursen går nedenom. Men hvor går veien videre? Hva blir de store fredspolitiske utfordringene i 2015 – […]

Samvittighetens naive handlingsbehov

Bård Larsen hevder i VG 11.11 at den eneste umiddelbare løsningen på IS’ krigføring er militær intervensjon, og at parolene “Stopp ISIS” og “Støtt Kobanê” derfor var uheldige. Norges Fredsråd og Norges Sosiale Forum er ikke enig i kritikken. Av Hedda Langemyr, daglig leder i Norges Fredsråd og Nina Skranefjell, leder i Norges Sosiale Forum […]

Hva er planen i Irak?

Torsdag 18. september bekreftet den norske regjeringen at Norge skal bidra militært mot IS i Irak. Foranledningen var en forespørsel fra den amerikanske regjeringen.Skrevet av: Hedda Langemyr, Norges Fredsråd, og Frode Ersfjord, FredsinitiativetRepresentantenes hus vedtok onsdag 17. september med overveldende 273 mot 156 stemmer at USAs president får myndighet til å væpne og trene syriske opprørsstyrker […]