Norske soldater i Afghanistan

I boken «På våre vegne – Soldatberetninger fra Afghanistan», gjengir Malin Stensønes intervjuer fra 100 norske soldater som har deltatt i oppdrag i Afghanistan. Omtale av boken var på trykk i Aftenposten onsdag 17. oktober 2012. I boken kommer det fram at norske soldater bevisst har brukt en taktikk der de har fremprovosert angrep fra […]

Usikker på norsk innsats i Afghanistan

Forsvarets veteraninspektør Robert Mood er usikker på om den norske innsatsen i Afghanistan var verdt det. Han sier vi ikke før om 5 – 10 år vet om den militære intervensjonen var med på å legge grunnlag for et langvarig fravær av krig i Afghanistan. – Jeg har ikke svar. Jeg er ikke sikker på […]

Der krig setter verden i brann – send ut Jan Egeland!

Når voldelige konflikter raserer verden og setter menneskerettighetene i fare, er Jan Egeland vår kontaktperson! Om det så er Kongo, Uganda, Israel-Palestina, Colombia eller Guatemala, er han alltid parat til å gjøre en innsats for fred. En ekspert på å finne fredelige utveier når partene sitter fast i tilsynelatende uløselige tvister. Dette er vår mann! […]

Rødt: Krigsnasjonen Norge

Leder i Partiet Rødt, Bjørnar Moxnes skrev i Klassekampen torsdag 20. september om krigsnasjonen Norge. Han påpeker at Norge kun er i Afghanistan for å ivareta forholdet til USA og NATO. Men Norge bør droppe rustinga av afghanske sikkerhetsstyrker som kan føre til en framtidig borgerkrig og heller bruke de økonomiske midlene til humanitære og […]

Strengere krav til norsk deltakelse i krig

Anne Marte Blindheim skriver i artikkelen «All makt på min mobil» i Dagbladet 11. september 2012 om hvordan norske myndigheter belsuttet å delta i Libya-krigen i 2011 uten formell drøfting med Stortingets utenriks- og forsvarskomité. Norges Fredsråd mener det må være et minimumskrav at utenrikspolitiske beslutninger av dette kaliberet går gjennom flere instanser for å […]

F-35: Tre ganger så dyre i drift

Dagens aviser noterer at jagerflyene Norge har vedtatt å kjøpe blir stadig dyrere. Nå estimeres det at de nye F-35-flyene vil ha en driftskostnad i timen på omlag 124.000 kr opp mot Jas Gripens kostander tilsvarende 28.000 kr i timen. Fra et fredsaktivistisk ståsted kan det hevdes at det er like greit at flyene blir […]

Massiv opprustning

Espen Barth Eide ble 6.august intervjuet i Dagsavisen om USAs tiltakende militære tilstedeværelse i nord. Han synes dette er helt uproblematisk. Det synes ikke vi. Her kan du lese tilsvaret, også på trykk i Dagsavisen 09.august. Massiv opprustning

Må tøye NATO-strikken

SV har lagt fram forslag til grunnlovsendring om forbud mot innføring, produksjon, utplassering og bruk av atomvåpen i Norge. I likhet med Japan, er det også for Norge  mulig å stå for en selvstendig atomvåpenpolitikk uten at det kommer i konflikt med NATO, sier Alexander Harang, leder i Norges Fredslag, til Ny Tid. Temaet er […]

Øker faren for atomkrig

I debatten om anskaffelsen av F-35-jagerfly i samtidsmagasinet Ny Tid argumenterer Norges forsvarsminister for at F-35 ikke vil bære atomvåpen, verken nå eller i fremtiden. Likevel gir kjøpet av jagerflyene signaler om at Norge er i ferd med å ruste opp militært. Ifølge Norges Fredsråd er dette feil retning å gå tatt i betraktning en […]