Fredsprofil januar: Ordfører Cecilie Hansen

Norges Fredsråd vil hver måned i 2015 fremheve et enkeltmenneske eller en organisasjon som har utmerket seg for forbrødring og fred i måneden som har gått.     Fredsprofil januar: Cecilie Hansen, ordfører i Sør-Varanger Kommune.  Aktuell med: Sør-Varanger kommune har tatt initiativ til at den norske stat, til tross for Forsvarsdepartementets avvisning på forespørsel […]

Alliert bomberegn gir ikke ønsket resultat

Skulle man tro media var frigjøringen av Kobane begynnelsen på slutten for den Islamske Staten, men dette minner mer om et propagandanederlag enn virkelige fremskritt på bakkenivå. Mens vesten tviholder på sin militære luftoffensiv i kampen mot IS, begynner politiske krefter å røre på seg i nabolandene. Kan Iran og Saudi-Arabia finne grunnlag for samarbeid […]

Jemen går ei usikker framtid i møte

Presidenten og regjeringa valde torsdag førre veke å gå etter at opprørsstyrkar frå houthiane tok presidentpalasset.   Den politiske og militære situasjonen har lenge vore svært usikker i det vesle landet heilt ytst på den arabiske halvøya. Gjennom fjoråret har president Abdrauh Mansur Hadi litt etter litt mista kontroll over eit større og større geografisk […]

Nobel og kvinnene

Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF) opnar jubileumsåret med boklansering. Torsdag førre veke vart Ingunn Norderval si bok Nobelkomiteen og kvinnene 1901-1960 lansert på Nobelinstituttet. Norderval har under arbeidet med boka sett nøyare både på kvinnene som vart nominert og kvinnene som fekk nobelprisen i dette tidsrommet. Gjennom dei 60 åra Norderval undersøkte nobelkomiteen […]

Når nåtiden blir viktigere enn historien

Tirsdag 27. januar 2015 markerte 70-årsdagen for løslatelsen av jøder og andre innsatte i Auschwitz-Birkenau. I 1945 spilte russiske styrker en helt sentral rolle i å frigi de innsatte, da de åpnet portene til konsentrasjonsleiren helt sør i Polen. Men i dag overskygger de nåværende politiske spenningene mot øst historien om russernes krigsinnsats, og Russlands […]

Pensjonsfondet- Bare litt etiske?

 Etikkrådet for Statens Pensjonsfond Utland består av 5 medlemmer og et sekretariat på åtte personer. Pensjonsfondet har investert i godt over 8000 selskaper i 82 land, og Norges Fredsråd mener det er nødvendig å styrke Etikkrådet slik at de kan følge de fastsatte retningslinjene og ikke la oljefondet investere i selskaper som bryter med grunnleggende […]

Viser Norge fingeren til FN?

«Sjekkheftediplomati» er det Oberstløytnant Tormod Heier kaller Norges bidrag til FN-operasjonene; «Vi betaler penger til FN, men sender de militære styrkene til NATO».(Se artikkelen: Nei til FN, ja til Nato) Et lite blikk på verden i dag viser en meget skjev fordeling av blåhjelmstyrker, hvor landene uten mulighet til å bidra finansielt må stille med tropper og kjempe slagene […]

Norges ram-og røm fra Libya

I lys av gjennombruddet med fredsforhandlingene i Libya fredag ettermiddag, samt militærets kunngjøring om våpenhvile søndag, er målet med FN-forhandlingene i Genève denne uken å danne en samlingsregjering i Libya. Den Europeiske Union har beskrevet fredssamtalene i Genève som den siste anledningen til å få en slutt på krisen i Libya, og FNs utenrikssjef Federica […]

Når terrorismen blir viktig.

Lat oss gjere eit tankeeksperiment. Lukk att auga. Du skal no hente fram bildet av ein terrorist i hovudet ditt. Du har no to minuttar før du skal svare på følgjande spørsmål: Korleis ser han ut? Kvar er han frå? Kva religion høyrer han til? Kvifor ønskjer han, eller har han, utført terror, og mot […]

Seminar: Sikkerhet i Norge anno 2014 – Hva er rikets sikkerhet?

Den siste tiden har politibevæpning og mobilovervåkning vært på alles lepper. Både motstandere og forkjempere for bevæpningen argumenterer med at de ønsker det beste for rikets sikkerhet, mens mediene spekulerer i hvilke konsekvenser overvåkningen kan ha for vår sikkerhet.  Men hva menes egentlig med «rikets sikkerhet»? Hvem avgjør hva som er til det beste for […]