Verdig fredspriskandidat #7: Gene Sharp

Gene Sharp er professor emeritus i statsvitenskap ved University of Massachusetts Dartmouth. Han er kjent for sin ikkevoldsfilosofi, og blant hans verker finner vi boken From Dictatorship to Democray som ble utgitt i Burma i 1993. Sharp ble tildelt Right Livehood Award i 2012. 

Sharps filosofier bygger på en enkel premiss: all politisk makt kommer fra et samtykke i befolkningen – de styrende har bare makt i den grad de blir tildelt dette. Det er dette kollektivet samtykket som ikke-voldelige metoder kan utfordre. I 1993 stiftet Gene Sharp The Albert Einstein Institution, en organisasjon som jobber for å forhindre væpnede konflikter og opprør ved å fremme ikke-voldelige metoder som alternativer. 

Gene Sharp fortjener Fredsprisen fordi hans verker og tankegods har påvirket og styrket fredsaktivister i undertrykkende regimer gjennom flere tiår. Han har blitt nominert til Fredsprisen tre ganger tidligere, i 2009, 2012 og 2013. 

For den interesserte leser: Den skotske filmskaperen Ruardh Arrow lanserte i 2011 en dokumentarfilm om Gene Sharps, “How to start a revolution“. Denne filmen fokuserer på hvordan Sharps tanker har fått global rekkevidde og stor betydning i mange konflikter. 

Les om våre andre verdige fredspriskandidater her