Ute av balanse?

Ute av balanse? FN og NATO i Afghanistan

Siden krigen i Afghanistan begynte for ti år siden, har FN og NATO hatt ledelsen for det internasjonale samfunnets engasjement i landet.

I teorien er det internasjonale samfunnets innsats basert på begreper som FNs «integrated missions» og NATOs «comprehensive approach».

I praksis har NATO og FN kjempet for å finne sin rolle. NATO har hatt en bred tolkning av sitt mandat, som har vært å bringe sikkerhet. Dermed har de påtatt seg mange av de oppgavene FN tradisjonelt har gjort. På FNs side har det vært skepsis til for nært samarbeid med det militære.

 Michael Harsch har nettopp fullført sin doktoravhandling om samarbeidet mellom FN og NATO ved Freie Universität i Berlin og er gjesteforsker ved Fredsforskningsinstituttet i Oslo (PRIO). Han vil ta for seg forholdet mellom FN og NATO i Afghanistan, og hvilken rolle de to organisasjonene spiller.

Innledningen vil holdes på engelsk.

Afghanistankomiteen i Norge (AiN) er arrangør og slutter seg ikke nødvendigvis til de synspunktene som kommer fram.

Tid: Mandag 3. oktober, kl.19.00
Sted: Solidaritetshuset, Fredensborgveien 6, 0slo