Unyansert fra Nammo

I en replikk på NRK Ytring skriver Thorstein Korsvold i Nammo at organisasjonene bak kronikken «Stans norsk våpeneksport» bommer. Etter å ha lest innlegget «Helbom om Jemen», kan man sitte igjen med et inntrykk av at Norge verken nå eller tidligere har eksportert militært materiell til landene som kriger i Jemen. «Norge har ikke solgt en eneste kule til Saudi-Arabia», skriver han. Det har vi heller aldri hevdet.

 

Men det er godt dokumentert at Norge har solgt både en og flere kuler, samt våpen, til Emiratene – landet med flest bakkestyrker i Jemen. Varslene om brudd på krigens regler kom bare dager etter at den Saudi/Emirati-ledede koalisjonen begynte sin intervensjon i Jemen i mars 2015. Likevel fikk Emiratene kjøpe våpen og ammunisjon for 186 millioner kroner i årene 2015-2017. Vi er glade for at Norge endelig stanset salget til Emiratene i desember 2017. Stansen skulle kommet før, og den burde omfattet militært utstyr og flerbruksvarer. Dessuten har Norge stanset, og startet opp igjen, våpeneksporten til Emiratene tidligere, uten at dette har blitt offentliggjort. Dette gjør det vanskelig å ha full tillit til forvaltningen av norsk våpeneksport.

 

Korsvold skriver om kategoriene A- og B-materiell: «A-materiell er våpen og ammunisjon. Men vi har også noe som heter B-materiell. Dette kan typisk være samband, overvåkingsutstyr, skipsdeler, ildledningsutstyr og lignende.» Det står videre at Norge ikke har solgt A-materiell til landene som kriger i Jemen i 2018. Vi har to viktige poenger til dette. For det første er også B-materiell militært materiell. Hvis denne typen materiell ikke hadde militær nytteverdi, ville den ikke ha måttet gjennomgå UDs eksportkontroll for forsvarsmateriell.

 

Det andre poenget handler om åpenhet. Det er kun eksportkontrollmeldingene fra UD som gir fasiten på Norges eksport av militært materiell. Fasiten på hva som ble eksportert fra Norge i 2018 får vi i løpet av juni. Det vi kan forholde oss til per i dag, er eksportkontrollmeldingen som kom i fjor og som omhandler eksporten i 2017. Utover dette har regjeringen kunngjort stans i nye, men ikke gamle lisenser for B-materiell og flerbruksvarer til Saudi-Arabia, samt eksporten av A-materiell til Emiratene. All offentlig informasjon tilsier at Norge fortsatt tillater eksport av våpen til Kuwait, militærutstyr til Jordan og Emiratene, og flerbruksvarer til Egypt, som alle deltar i koalisjonen som kriger i Jemen.

 

Regjeringen skal sikre en ansvarlig og forsvarlig eksportpolitikk. Det er riktig at det ikke foreligger bevis for at militært materiell fra Norge er brukt i Jemen. Men det er ikke ensbetydende med at det ikke er en risiko for at norsk materiell har blitt, eller kan bli brukt i denne krigen. Vi har derfor bedt om en gransking av eksporten som er gjort. Og vi vil ikke slutte å sette denne tematikken på dagsorden før regjeringen stanser all eksport av militært materiell til landene som kriger i Jemen.

 

Tilsluttede:

Pål Trautmann Olerud, talsperson og styremedlem for Norges Fredsråd

Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna

Ingrid Rostad, fungerende daglig leder i Forum for utvikling og miljø

Irene Elise Hamborg, styreleder i Norges Fredslag

Embla Regine Mathisen, Leder i Changemaker

Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp

John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty Norge

Henriette Killi Westhrin, generalsekretær i Norsk Folkehjelp