Tverrkulturelt fredskurs i Georgia – rapport

Cecilie Holtan skriver om fredskurset i Georgia som hun deltok på med Fredsrådet i september:

Hvordan styrte en diktator med ikke-voldelige aksjoner? Hvordan utfordre våre myndigheter til fred og ikke-vold? Hva kan vi lære av tidligere erfaringer? Hvordan skal vi arbeide videre nasjonalt og internasjonalt? Dette var sentrale spørsmål da nærmere 40 unge deltagere fra flere europeiske land møttes i Kobuleti, Georgia, i september.

For første gang arrangerte Norges Fredsråd, i samarbeid med den georgiske organisasjonen Youth Associa­tion Droni, et kurs utenfor Norges grenser. Målet med kurset, Voi­ces for Peace – Using nonviolent action as a tool to deal with conflicts, var å få til fredsoppbyggende prosjekter og samarbeid mellom organisasjoner på tvers av landegrenser. Diskusjoner, workshops, foredrag og kreativivt hodebry var viktige ingredienser i den syv dager lange treningen, som spesielt tok for seg nylige konflikter i Europa. Foredragsholder, forsker og fredsaktivist, Jørgen Johansen, utfordet deltagerne fra Norge, Sverige, Moldova, Georgia, Russland og Romania på hva de selv kan gjøre for å påvirke konflikter i en mer fredelig retning.

 

Nytt prosjekt

For Hannah Eline Ander i Changemaker har kurset allerede resultert i et konkret prosjekt, sammen med Beate H. Mikkelsen fra Norges Fredsråd som hun ble kjent med i Kobuleti. Nå er de to i gang med å lage en norsk versjon av WRIs håndbok for ikke-voldelige kampanjer (http://wri-irg.org/pubs/NonviolenceHandbook). Jørgen Johansen, som er medforfatter av originalen, skal være redaktør og koordinator.

-Vi skal utvide boka slik at vi får med historier fra norske kampanjer og organisasjoner, og planlegger lansering høsten 2012, forteller Ander, og mener det var nyttig for de norske deltagerne å bli kjent med hverandre.

-Det kan igjen føre til nye prosjekter på tvers av organisasjoner, sier Ander.

 

Et større fredsnettverk

Også Ragnhild Stav fra Changemaker ønsker å samarbeide med noen av organisasjonene og personene hun møtte i Georgia.

-Det er bra å bli kjent med andre som jobber med fredsspørsmål, danne et større fredsnettverk og kommunisere mer mellom de ulike organisasjonene innenfor fredsmiljøet, mener Stav, som fikk nye innspill til hvordan man kan jobbe med budskap og kampanjer.

Spesielt inspirerende synes hun det var å høre om den serbiske studentbevegelsen Otpor, og hvordan de klarte å få hele nasjonen med seg i å velte Slobodan Milosevic og hans regjering.

-Man kan få utrettet mye selv om man i utgangspunktet er få, påminner Stav.

Alex Klein fra Norges Fredslag synes, i likhet med Stav og Ander, at det var lærerikt å høre om erfaringene fra de ulike deltagerne. Han mener oppholdet i Kobuleti skapte en bedre forståelse for andre europeiske land og ikke-voldelig motstand.

-Det er viktig å skape et nettverk av ikke-voldelige aktører med forskjellige bakgrunner som kan hjelpe hverandere. For meg personlig var det også veldig motiverende å arbeide videre med dette temaet fordi man ser at man ikke er alene, sier Klein, som håper Norges Fredsråd vil ha lignende kurs i fremtiden.