Når skal man intervenere?

I samarbeid med  Kulturutvalget inviterer Norges Fredsråd til debatten: Har verdenssamfunnet et ansvar for å gripe inn? I så fall, når er det legitimt at de griper inn?

Panel:
Hans Blix, svensk diplomat og tidligere utenriksminister. Direktør for Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) i årene 1981-97 og leder for FNs våpeninspektører i Irak i 2000-03.

Mona Juul, norsk diplomat. Jobber nå som ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet. En av de norske forhandlerne bak Oslo-avtalen i 1993. 

Ola Tunander – seniorforsker ved PRIO, som i det siste har skrevet om Libya og R2P 

Alexander Harang, informasjonssjef i Norges Fredslag.

Sverre Diesen, Norges forsvarssjef fra 2005 til 2009.

Da doktrinen «Responsibility to Protect» ble godkjent i FNs hovedforsamling i september 2005 tok en del til orde for at folkeretten tok et syvmilssteg fremover. FNs tidligere høykommissær for menneskerettigheter, Louise Arbour, gikk så langt som å kalle R2P «den viktigste og mest oppfinnsomme doktrine på den internasjonale scene gjennom flere tiår». En doktrine som blandt annet gjorde det mulig for Sikkerhetrådet å fatte vedtaket om Libya.

66 år etter at FN ble etablert for å forhindre krig tilrettelegger samme organisasjon for intervensjon. Formålet med debatten er å belyse konsekvenser av bruk av militære virkemiddel i konfliktsituasjoner. Legitimerer R2P militære virkemidler og vold? Forandrer R2P styrkeforholdet mellom FN og NATO? Hvilke alternativer finnes det til militær intervensjon, og hvilke argumenter bør ligge til grunn for forskjellige virkemiddel?