Tid for nominasjon: Ikkevoldsprisen 2015

I 1964 mottok Martin Luther King Jr. Nobels fredspris for sitt ikkevoldelige arbeid mot rasediskriminering. I disse dager strømmer nominasjonene inn til “Ikkevoldsprisen”, og på King-dagen i januar 2016 deles prisen ut til en aktør som arbeider for fred og rettferdighet i Martin Luther King Jr.s ånd. Fredsrådet sitter i nominasjonskomiteen og vil gjerne ha innspill til verdige mottakere av årets pris.

156764359

Årets vinner
Utdelingen av Ikkevoldsprisen skal løfte fram arven etter Martin Luther King jr, oppmuntre til og støtte ikkevoldsarbeid. Prisen ble delt ut for første gang på King-dagen i januar i år til Changemaker, på bakgrunn av deres arbeid for fred og kreative kampanjer mot blant annet norsk våpeneksport. Gjennom sitt arbeid set­ter Change­ma­ker fokus på hold­nin­ger og ver­dier for fred og rett­fer­dig­het blant norsk ung­dom, og gir sine med­lem­mer kon­krete hand­lings­al­ter­na­ti­ver for å for­bedre verden. Tiden er nå inne for å nominere til Ikkevoldsprisen 2016 i samme ånd, og fristen for nominasjoner er 15. november!

Prisen
Ikkevoldsprisen ble opprettet på bakgrunn av et ønske om en fredeligere verden. Feiring av King-dagen og utdeling av ikkevoldsprisen retter oppmerksomheten mot rettferdighet med bruk av fredelige midler som redskap. Prisen blir delt ut årlig på King-dagen (tredje mandag i januar), og er på 10.000 kroner. Statuttene slår fast at prisen skal tilfalle en person som bor i Norge eller en norskbasert organisasjon, som handler i King jr. sin ånd. Dette inkluderer arbeid for fred, ikkevold, frihet, rettferdighet, likhet og solidaritet. Prismottakeren må kunne delta i forbindelse med prisutdelingen. Det er Norges kristne råd, Holtekilen folkehøgskole og Det Norske Baptistsamfunn som står bak markeringen og prisutdelingen, men det er ikke et spesifikt krav at det skal være en kristen prisvinner.

Ikkevoldsprisen 2016 deles ut mandag 18. januar 2016 kl 18.00, og nominasjoner kan sendes til post@norgesfredsrad.no eller ikkevoldspris@baptist.no senest 15. november 2015.