Norge svikter atomvåpenkampen i FN

FNs generalforsamling pågår nå i New York, og i førstekomitéen for nedrustning og sikkerhet er det foreslått fire viktige resolusjoner om atomvåpen. Resolusjonene har til formål å bidra til framgang innen kjernefysisk nedrustning, men det er nå klart at Norge ikke vil støtte dem. – Dersom ikke Norge snur innen avstemningen 2. – 7. November, vil dette være et linjeskift i norsk utenrikspolitikk, sier rådgiver i ICAN Norge, Sigrid Heiberg som er på plass i New York.

2014_0917_POTUS_unga

ICAN, den internasjonale kampanjen for et forbud mot atomvåpen, som representerer over 400 organisasjoner over hele verden, trekker frem fire resolusjonsforslag om atomvåpen som de oppfordrer alle stater til å stemme for. Tre av forslagene omhandler nedrustning og elimineringen av atomvåpen, mens det fjerde tar opp de humanitære konsekvensene ved atomvåpenbruk. Sistnevnte burde det uansett være mulig for samtlige land å stille seg bak.

Resolusjonsforslaget fremmet av Sør-Afrika bygger på arven etter Mandela og gir en solid etisk begrunnelse for et forbud mot atomvåpen. I den står det at alle stater har en etisk forpliktelse til å beskytte sin befolkning og hverandre fra herjingene til en atomvåpendetonasjon, og den eneste måten statene kan oppfylle dette på er å få en slutt på atomvåpenepoken. Videre står det at alle stater har en etisk forpliktelse til å jobbe for at atomvåpen forbys og elimineres.

– Norge burde stått sammen med Sør-Afrika og støttet dette etiske forsvaret for at atomvåpen må forbys og avskaffes. Når denne støtten uteblir, må det norske sivilsamfunnet og stortingsrepresentantene gi klar beskjed til regjeringen at de er i utakt med befolkingen og Stortinget, sier informasjonsrådgiver i Norges Fredsråd, Tuva Grimsgaard.

Generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Liv Tørres, har sendt et brev til utenriksministeren med en klar forventning om at Norge stemmer for resolusjonene. –Stortingsflertallet må si klart fra om at regjeringen må ivareta Norges ledende rolle i det humanitære initiativet, sier Tørres i en kommentar til brevet.

De fire resolusjonsforslagene kan leses i sin helhet her:
Humanitarian Consequences of Nuclear Weapons
Taking forward multilateral nuclear disarmament negotiations
Humanitarian Pledge for the Prohibition and Elimination of Nuclear Weapons
Ethical Imperatives for a Nuclear-Weapons-Free World