Stikkord: GDAMS

Militært overforbruk: Sterk økning i Midtøsten og Afrika

I dag, 13. april, markeres den globale aksjonsdagen mot militært overforbruk (GDAMS). GDAMS arrangeres i [...]

Ingen grunn til begeistring

Norges Fredslag rapporterer om en nedgang på 3 milliarder dollar i verdens militære forbruk fra [...]

Militært forbruk og våpenhandel

14. april la Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) frem rapporten ”Trends in  World Military [...]

Militært overforbruk- et hinder for bærekraftig utvikling

29. april inviterer Norges Fredsråd, Fredslaget, Internasjonal kvinneliga for fred og frihet(IKFF) og International Peace [...]