Spør en ekspert – Tove Gravdal om Norge i FNs Sikkerhetsråd

Torsdag 2.mars kl. 17.00 har vi gleden av å invitere til «spør en ekspert-kveld». I etterkant går vi ned i første etasje, der man kan ta en fredspils.
Temaet for kvelden er ‘Norges tid i sikkerhetsrådet’. I perioden 2021/2022 satt Norge i FNs sikkerhetsråd som ett av ti rullerende medlemmer. Sikkerhetsrådet er FNs øverste myndighetsorgan for konflikthåndtering og fredsarbeid. En plass ved det hesteskoformede bordet har gitt Norge en mulighet til å fremme sikkerhetspolitiske saker fra et norsk perspektiv og verdigrunnlag.
I tillegg til regelmessig konflikthåndtering, befant Norge seg i en ekstraordinær situasjon 24.februar 2022 da Russland, ett av rådets faste medlemmer, gikk til en folkerettsstridig angrepskrig på hele Ukraina. Det har ikke dødd flere sivile og militære på europeisk jord siden andre verdenskrig. Internasjonale lover, normer og regler er under sterkt press. Vladimir Putin truer Ukraina og dets allierte tilsynelatende regelmessig med blant annet atomvåpen. Hvordan har det viktigste organet for konflikthåndtering fungert når Norge satt ved bordet?
Hva skjer med sikkerhetsrådet når en vetomakt går til krig? Hva gjorde Norge i denne perioden? Hvilke utfordringer møtte vi på? Og hva er veien videre for sikkerhetsrådet? Dette er noen av spørsmålene vi håper å besvare i løpet av kvelden. Her er det lav terskel og alle «dumme spørsmål» er velkommen.
Som ekspert for kvelden har vi fått Tove Gravdal til å snakke om Norge i sikkerhetsrådet.
Tove Gravdal er forfatter og utenriksjournalist, med mange års erfaring fra Morgenbladet og Aftenposten. I 2020 ga hun ut boken Til bords med de mektige. Historien om Norge og FNs sikkerhetsråd (Spartacus), og hun har fulgt arbeidet i FNs sikkerhetsråd tett i den perioden Norge har vært medlem. Høsten 2002, forrige gang Norge satt i Sikkerhetsrådet, var hun presseråd ved den norske FN-delegasjonen i New York. Hennes neste bok utgis i mars 2023, den er skrevet sammen med Dag Nylander og har tittelen Ut av jungelen. Om fredsprosessen i Colombia (Spartacus).