Spør en ekspert – Tormod Heier om Finland og Sveriges vei inn i NATO

Hvem: Tormod Heier,  professor og forskningsleder i militær strategi og operasjoner

Når: torsdag 13. april kl. 18:00

Hvor: Dattera til Hagen (andre etasje)

Fredagspils etterfølges i første etasje!

Facebook-eventet finner dere her.

 

I 2022 var det ventet at Finland og Sverige ville bli fullverdige medlemmer av NATO på rekordtid. Hva betyr det for Norge, som har vært medlem av NATO siden dens grunnleggelse i 1949, å få sine naboer med i NATO, og hvilke konsekvenser vil dette få for vårt forhold til Russland? Hvordan vil Finland og Sverige i NATO påvirke det sikkerhets- og forsvarspolitiske landskapet i Europa? Vil Norge, Finland og Sverige finne avspenningstiltak tilpasset en ny tid? Er en atomvåpenfri Norden mulig?

 

Vi har gleden av å invitere til en ny Spør-en-ekspert-kveld hvor vi kan få svar på disse spørsmålene mye mer, torsdag 13. april kl. 18:00 på Dattera til Hagen (i andre etasje). Fredagspils etterfølges i første etasje. 

 

Finland og Sveriges vei inn i NATO ble en aktuelt på rekordfart etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina i begynnelsen av 2022. Til tross for russiske advarsler, bestemte finnene og svenskene å søke medlemskap sammen. Imidlertid har Sverige så langt møtt motstand fra Tyrkia, som følge av anklager om at Sverige huser kurdiske terrorister som kjemper mot den tyrkiske regjeringen. Etter koranbrenningen i januar utenfor Tyrkias ambassade i Stockholm er landenes forhold anstrengt, og Finland ser ut til å ville ta en snarvei inn i NATO uten Sverige. Hele tiden med Putins overhengende trusler mot Ukraina og deres mange allierte.

 

Med svensk og finsk medlemskap vil NATO totalt dominere Østersjøregionen. Likeså vil 7 av 8 arktiske stater bli Nato-medlemmer, samt vi vil se økt tyngde i nord når Norden samles i alliansen. Mens NATO styrker rekkene, svekkes Russland militært, økonomisk og politisk av sin brutale krigføring i Ukraina.

 

Eksperten med oss blir Tormod Heier, professor i militær strategi og operasjoner, forskningsleder ved Stabsskolen, professor II-ved Høgskolen i Innlandet, og dosent ved Försvarshögskolan i Stockholm. Heier har bak seg 32 år som offiser i Forsvaret, herunder 15 år som oberstløytnant i Hæren. Han har gitt ut en rekke bøker, blant annet om norsk og europeisk forsvars- og sikkerhetspolitikk, og regner Nordområdene og forholdet mellom Norge, Russland og USA som sine interessefelt. Heier har fulgt den finske og svenske NATO-debatten tett.