Hvordan påvirker en ny storkrig i Europa fremtiden til det norske oljeeventyret?

OBS: Møtet vil være åpent, men blir ikke strømmet eller tatt opp.


Det siste året har det vært store geopolitiske omveltninger i Europa og verden. Vår nabo, en atommakt, har gått til angrepskrig mot et naboland. Norge har blitt “Europas batteri”, vi har en storkrig i vårt nærområde, og økt militær tilstedeværelse og aktivitet i Norge.

 

I utenriksminister Anniken Huitfeldts utenrikspolitiske redegjørelse 21. mars uttalte hun blant annet “sikkerhetspolitikk, energipolitikk og handelspolitikk veves stadig tettere sammen”. Norsk energipolitikk har gått fra å i stor grad handle om omstilling vekk fra olje, til at vi nå bidrar til å sikre energi til Norge og Europa. Forutsetningene for norsk energipolitikk har endret seg dramatisk på bare ett år. Og energisikkerhet har blitt aktualisert som aldri før. 

 

Hvordan påvirker en ny storkrig i Europa fremtiden til det norske oljeeventyret? Hvordan påvirkes muligheten for norsk energipolitikk, i områder som har vært preget av lav spenning og samarbeid med Russland? Dette i Arktis, hvor oppvarmingen er tre ganger raskere enn det globale gjennomsnittet og økt aktivitet er ventet å følge?

 

Vi varmer opp til Barentshavskonferansen, den årlige enerig- og petroleumskonferansen i Hammerfest, mandag 24. April 18.00 – 19.15, på Arktisk kultursenter.


Med oss har vi:

Marianne Sivertsen Næss (AP), leder av energi- og miljøkomiteen og tidligere ordfører og vara-ordfører i Hammerfest.

Berit Kristoffersen, samfunnsgeograf og førsteamanuensis ved UiTs Arctic Centre for Sustainable Energy (ARC). Berit forsker blant annet på det grønne skiftet, energisikkerhet og konsekvensene av økt utvinning av olje- og gass i Arktis.

Lars Georg Fordal, daglig leder i Barentssekretariatet. Barentssekretariatet har støttet 200 prosjekter årlig for å styrke folk-til folk-samarbeid i Barentsregionen, med store endringer i forutsetningene for samarbeid de siste årene.

Bjørn Moen Ballo, masterstudent ved UiT, leverer oppgave til sommeren om hvordan innrammingen til oljepolitikken i Norge er endret på bakgrunn av krigen i Ukraina.

 

Ordstyrer blir Norges Fredsråds daglig leder Oda Andersen Nyborg