Spør en ekspert: Hva vet vi om den nye forsvarsavtalen mellom USA og Norge?

Den 16. April ble en tilleggsavtale om forsvarssamarbeid mellom Norge og USA undertegnet. Avtalen skal i løpet av 2021 bli behandlet på Stortinget før den kan tre i kraft. Regjeringen kaller denne avtalen en modernisering og videreutvikling av avtalene og samarbeidet Norge allerede har med USA.
I den sammenheng stiller vi spørsmålet: Hva vet vi om den bilaterale samarbeidsavtalen mellom USA og Norge og hva den bringer med seg?
Oberstløytnant i Hæren, professor i statsvitenskap og forskningsleder ved Stabsskolen/Forsvarets Høgskole Tormod Heier var med oss 19. Mai Zoom og svarte på spørsmål! Ordstyrer var Norges Fredsråd sin daglige leder Oda Andersen Nyborg.
OBS: Vi hadde litt problemer med lyden så arrangementet starter et par minutter i, og det er litt forskjell på lyd på mikrofoner. Så vær var ved bruk av headset.