Norge spilte en sentral rolle under bombingen av Libya

«Mellom 1945 og 2011 har norske fly bare sluppet seks bomber mot fiendtlige mål. I krigen mot Libya skulle dette endre seg: I løpet av få måneder slapp norske F-16 kampfly 567 bomber – nesten ti prosent av det totale antallet bomber i hele Nato-operasjonen.Men der andre land hadde politiske begrensninger, gikk Norge i front med å påta seg sensitive bombeoppdrag i den innledende fasen av Natos operasjon mot Libya i mars 2011.» Skriver Klassekampen 13.mars 2013

Les mer i klassekampen onsdag 13.mars:
http://klassekampen.no/61298/article/item/null/bombet-der-ingen-turte