Norden som lavspenningsområde: Hva kan Norge gjøre?

Foto: Fredrik Ringnes/Forsvaret

 

Oberstløytnant i Hæren, professor i statsvitenskap og forskningsleder ved Stabsskolen/Forsvarets Høgskole Tormod Heier har skrevet rapporten “Norden som lavspenningsområde – Hva kan Norge gjøre?”

 

Norges mange hatter kommer særlig til syne i nordområdene. Vi er nabo med Russland. Vi er en oljenasjon. Vi er en havnasjon. Og vi er NATO i nord. Historisk har aktiv norsk politikk sikret lav tilstedeværelse fra våre nærmeste allierte i våre nærområder. Dette har bidratt til stabilitet og trygghet i nord, og gitt et godt og produktivt naboskap med vår nabo i øst. 

 

De siste årene har vi igjen sett en markant endring i forholdet mellom Russland og NATO, og oftere og oftere kan vi se allierte styrker som øver med og uten norske militære styrker, nær grensen mot Russland og den russiske atombasen på Kolahalvøya. Forholdet til Russland har lenge blitt beskrevet som “en ny normal”, en normal som innebærer en utvikling i nord vi ikke har sett siden den kalde krigen.

 

Samtidig ser vi bred politisk enighet med ambisiøse mål for Nord-Norge, innenfor blant annet fisk og olje og gass. Det er liten tvil om at denne politikken er best tjent med lav spenning og et konstruktiv samarbeid med Russland, en balanse som i flere tiår har sikret forutsigbarhet og utvikling i nord på flere arenaer.

 

Heier sin rapport kan lastes ned her.

 

Rapporten presenterer fem tillitsskapende tiltak for å igjen øke sikkerhetsmarginene i nord. Den er skrevet på oppdrag fra Norges Fredsråd, Nei til Atomvåpen og Norske Leger mot Atomvåpen. Innholdet står for forfatterens egen regning.

 

Vi inviterte også til lanseringsdebatt 6.10.2020, med Tormod Heier, Audun Lysbakken fra SV, Espen Barth Eide fra AP, Liv Signe Navarsete fra SP, og Hårek Elvenes fra Høyre.

 

For ytterligere spørsmål kontakt daglig leder Oda Andersen Nyborg, oda@norgesfredsrad.no, +47 908 39 795