Konkurranse: Hvordan forby atomvåpen?

Denne konkurransen er avsluttet.

SoMe-konkurranse for ungdom og unge under 30 år om FNs atomvåpenforbud.

 

I år er det 75 år siden USA bombet Hiroshima og Nagasaki med atomvåpen, og de forblir en trussel mot menneskeheten den dag i dag. 

 

ICAN (den internasjonale kampanjen for å forby atomvåpen) fikk i 2017 Nobels Fredspris for sitt arbeid for å få FNs Generalforsamling til å utarbeide og vedta en traktat som forbyr all bruk av atomvåpen: produksjon, lagring, bruk og trusler om bruk. Per 24.08.2020 har 83 land signert avtalen, 44 ratifisert.

 

Når 50 land har signert og ratifisert avtalen trer den i kraft og er internasjonal lov. Ingen NATO-land har foreløpig signert, inkludert Norge.

 

Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet – IKFF og Norges Fredsråd er partnere til ICAN, og arbeider for at den norske regjeringen skal signere og støtte forbudet.

 

Vi utlyser herved en konkurranse for ungdom og unge mellom 15 og 30 år.

Mål: Å skape informasjon om FNs atomvåpenforbud. Informasjonen kan ha ulike former:  Filmer, videoer, bilder, tekster, noveller, tegneserier m.m. Tenk kreativt! 

 

Frist: 1. November, i forbindelse med FN-dagen 24. oktober, vinnere erklæres 11. November, markeringen av slutten på 1. Verdenskrig.

 

De beste bidragene blir premiert, vi har 5 premier á kr. 5000

 

 

Hvordan kan jeg bli med?

 

Interesserte må selv legge ut sine bidrag på egne sosiale medier. Selv om fristen er 1. November i forbindelse med FN-dagen, oppfordrer vi at bidrag knyttes opp til markeringen av at det er 75 år siden bombingen av Hiroshima og Nagasaki . Med dette mener vi at vi ønsket et par linjer om hvorfor dere er med i konkurransen, og hvorfor det er viktig å rette fokus på atomvåpenspørsmål. Tagg så Norges Fredsråd på de foretrukne sosiale medier og #forbyatomvåpen og #nuclearban, skulle det være en flate Norges Fredsråd ikke er tilstede på send link til post@norgesfredrad.no, med SOME-konkurranse i emnefeltet.

 

Utvidede kriterier:

  • Kreativitet.
  • Nytenkning (herunder oppfordrer vi til engasjement på nyere flate, som f.eks. TikTok).
  • Spredning. Måles bl.a. gjennom engasjement (likerklikk, kommentarer, deling). 
  • Faktabasert. Ikke bli skremt, dette er for å oppfordre interesserte til å sette seg inn i forbudet og argumentasjonene. Ønsker interesserte å utforme mer faktaorienterte bidrag, er det viktig at det ikke inneholder feilinformasjon, men vi oppfordrer sterkt til å tenke kreativt! 
  • Spredning. Måles bl.a. gjennom engasjement (likerklikk, kommentarer, deling) 

 Jury består av:

Liss Schanke – IKFF

Tone Langvasbraaten Ravnaas – IKFF

Oda Andersen Nyborg  – Norges Fredsråd

Sigrid Elise Tviberg – Norges Fredsråd

Tommy Vad Funderud Flaaten – Fredsviljen

 

Øvrige spørsmål kan sendes til post@norgesfredsrad.no