Lik rett for Loke og Tor

Den eneste løsningen på atomvåpenproblemet i Midtøsten er et globalt forbud mot atomvåpen.

Les artikkelen skrevet av Saima Akhtar, Europeisk studentrepresentant for IPPNW og Hedda Langemyr, daglig leder i Norges Fredsråd i Nye Meninger: http://www.nyemeninger.no/alle_meninger/cat1020/subcat1020/thread214416/

Publisert på Dagsavisens debattsider 28. november.