Kerry utvider frist for afghansk sikkerhetsavtale

Afghanistans president Hamid Karzai har nektet å undertegne sikkerhetsavtalen med USA, som åpner for at amerikanske soldater kan bli i Afghanistan også etter 2014. Nå skyver USAs utenriksminister John Kerry på tidsfristen som er satt for undertegningen av en sikkerhetsavtale i Afghanistan.

Før en avtale underskrives med USA, krever Karzai at USA må stanse alle mili­tær­ope­ra­sjo­ner ret­tet mot sivile afghanske hjem.  Karzai understreker at USA må vise tyde­lig vilje til å få i gang en spi­rende freds­pro­sess med Tali­ban og retur­nere alle afghanske stats­bor­gere som sit­ter i fan­gen­skap på Guantanamo. 

Det er ventet at sikkerhetsavtalen mellom Afghanistan og USA også vil danne modell for en tilsvarende avtale mellom Afghanistan og NATO, men alle planer står nå på vent inntil Karzai undertegner avtalen.

Kerry understreker at avtalen må undertegnes så raskt som mulig, men åpner samtidig for at den ikke nødvendigvis må være på plass innen januar. For første gang nevner Kerry også at det er mulig at Karzais etterfølger, som skal velges i april, kan signere sikkerhetsavtalen. (NTB)

Les artikkelen her.