Intern tilskuddsordning for medlemmer

Til Norges Fredsråds medlemmer.

For året 2013 disponerer Norges Fredsråd midler til en tilskuddsordning der våre medlemsorganisasjoner kan søke om økonomisk støtte til kompetansehevende tiltak og formålstjenlige reiseutgifter.

Her kan du laste ned retningslinjene for søknad og søknadsskjema: Retningslinjer og søknadsskjema

Det vil være fortløpende behandling av søknadene.