Granskning av Norges rolle i Afghanistan

På initiativ fra Venstre skal granskning av Norges militære engasjement i Afghanistan opp til debatt på Stortinget idag 14. mai kl 11:00. Norges Fredsråd mener både Venstre, Krf og SV viser sunne holdninger når de fremmer behovet for en uavhengig granskning av det mest fremtredende militære bidraget vi har ytt til NATO-operasjoner i moderne tid. Selv om dette vil være en prosess som må foretas i flere runder, er det svært viktig å få en foreløpig evaluering og granskning nå for å sikre dokumentasjon som er i fare for å forsvinne og for å gi Forsvarsdepartementet og Forsvaret selv uavhengige tilbakemeldinger. Vi må likevel belage oss på en ny evaluering om noen år, da de langsiktige konsekvensene av våre bidrag på nåværende tidspunkt umulig kan fastslås, både på godt og vondt. 

Følg link her for bakgrunnsinformasjon om Venstres initiativ til granskning: Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Borghild Tenden og Trine Skei Grande om en helhetlig gjennomgang av Norges engasjement i Afghanistan

Les nestleder i Venstre Ola Elvestuens innlegg hos NRK Ytring her: Evaluer Norges innsats i Afghanistan

Følg NRKs dokumentarserie: NRK TV – Exit Afghanistan