Hvordan bør Norge arbeide i FNs Sikkerhetsråd?

Forslag til prioriteringer fra Norges Fredsråd 

 

Dette notatet ble sendt i sin helhet til UD, og vil danne grunnlaget for vårt videre arbeid når Norge trer inn i rådet.

 

Norges Fredsråd ser på Norges plass i Sikkerhetsrådet fra 1.1.2021 som en mulighet til å fremme og styrke det internasjonale arbeidet for fred, sikkerhet og forsoning – i tråd med Norges uttrykte mål for plassen i Sikkerhetsrådet. 

Fredsrådet var glad for at UD inviterte frivillige organisasjoner til møte om Norges plass i FNs sikkerhetsråd. Vi håper Norge vil følge opp dette med åpen dialog og flere møter med frivillige organisasjoner i løpet av Norges periode, møter hvor det er plass for både orientering, innspill og diskusjon. 

Norge bør ha en selvstendig stemme i Sikkerhetsrådet og fremme åpenhet, samhold, mangfold og respekt for selvråderett, folkeretten og internasjonale avtaler. 

Norges Fredsråd hadde medlemsmøte 10.11.20 der vi diskuterte våre innspill til Norges arbeid i Sikkerhetsrådet. 

Viktige konkrete saker vil etter Fredsrådets mening være: 

  • Forsvare folkeretten og gå mot brudd på folkeretten, bl.a. Israels politikk vedr. Palestina – Støtte FN-forbudet mot atomvåpen som trer i kraft 22.1.2021 
  • Gå mot angrepskriger, fremme nedrustning og konfliktløsning gjennom forhandlinger – Arbeide for strengere regler for våpeneksport 
  • Arbeide for forbud mot krigføring med droner og andre dødelige autonome våpen – Fremme reduksjon av bevilgninger til opprustning og militært forbruk – Fremme forståelse av sammenhengen mellom militær virksomhet, klima og miljø – Arbeide for redusert internasjonal spenning og for et godt naboskap i Nordområdene – Arbeide for økt deltakelse av kvinner i konfliktløsning og fredsforhandlinger. 

 

Norges Fredsråd kommer til å følge spesielt med i forhold til ovennevnte saker, og diskutere disse løpende med våre medlemsorganisasjoner.