Hiroshimadagen 2023

Hva: Utstilling fra Artist Against the Bomb for å markere Hiroshimadagen 2023
Når: 4. august kl 16.00 til 12. august
Hvor: Youngstorget, Oslo

Utstillingen er arrangert sammen med Nei til Atomvåpen Oslo, ICAN Norge, IKFF, Besteforeldrenes Klimaaksjon, Leger mot atomvåpen, og Norges Fredsråd.

Følg med på oppdateringer på Facebook!

I år er det 78 år siden de to atombombene som ble sluppet av USA over Japan, drepte og skadet hundretusenvis av mennesker. Det tar bare 10 sekunder for en atombombeeksplosjon å nå sin maksimale størrelse, men de mange, grusomme konsekvensene kjennes fortsatt i dag.

Den første bomben som eksploderte over Hiroshima den 6. august 1945, hadde en eksplosjonskraft tilsvarende 15 000 tonn TNT.  Temperaturene på bakken nådde 4000°C, og radioaktivt regn strømmet ned. Mer enn 90% av legene og sykepleierne i Hiroshima ble drept eller skadet og det ble umulig å skaffe nødhjelp. Innen utgangen av 1945 var det estimert 140 000 dødsfall, og mange av de overlevende døde uten omsorg.

Bare tre dager senere, 9. august 1945, eksploderte en større bombe over Nagasaki, og drepte minst 74 000 mennesker innen utgangen av 1945. Strålingen førte til økt forekomst av kreft og kroniske sykdommer blant overlevende, og de katastrofale konsekvensene av bombene føles fremdeles i dag. Det var et massedrap av sivile.

Hibakusha, de som overlevde bombingen av Hiroshima og Nagasaki, er vitner til grusomheten i atomkrig. Mange har siden arbeidet for å avskaffe atomvåpen og deres historier gir håp og styrke til kampen for en verden uten atomvåpen. Vi markerer Hiroshimadagen for å minnes ofrene og de overlevende. Aldri mer Hiroshima! Aldri mer Nagasaki! Norge må signere FNs atomvåpenforbud!

“Each person had a name. Each person was loved by someone. Let us ensure that their deaths were not in vain.”

– Setsuko Thurlow (overlevde USAs atomvåpenangrep mot Hiroshima), 2017 Nobels fredspris tale