Har vi gitt opp fred?

I en tid med økende sikkerhetsutfordringer har den norske regjeringen besluttet å investere svimlende 1635 milliarder kroner på Forsvaret de neste 12 årene, det er en økning på ytterligere 11 milliarder. Politikerne skryter av det brede forliket som har samlet alle partier bak denne historiske planen.

Underfinansiert fredsbevegelse

Men i skyggen av milliardene som brukes på militæret, lider fredsbevegelsen i stillhet. Sivilsamfunnet, hjertet i vår fredsinnsats, blir underfinansiert og oversett. Investeringene i opplysningsarbeid på fredspolitiske spørsmål og støtten til organisasjoner som jobber med fred har forsvunnet. Organisasjoner som jobber med alt fra autonome våpensystemer til klimakrisens innvirkning på konflikter, blir ignorert. Hvorfor er det slik at de som kjemper for fred må kjempe en enda hardere kamp for å få de nødvendige ressursene?

Regjeringens ansvar er å sikre en balansert tilnærming til sikkerhet. Det betyr ikke bare å styrke Forsvaret, men også å støtte fredsarbeid og sivilsamfunnet. Det haster med å gjeninnføre en tilskuddsordning på minst 5 millioner kroner for opplysningsarbeid om fred og videreføre den øremerkede støtten til nedrustningsorganisasjoner. Dette er ikke bare et spørsmål om penger, men om prioriteringer og verdier.

Fred er mer enn fravær av krig

Er dette virkelig det Norge vi ønsker? Et land som kaster milliarder etter militæret, men som ikke finner midler til å støtte fredsbevegelsen? Vi krever mer av våre politikere. Vi krever at de ser verdien av fredsbevegelsen og det opplysningsarbeidet vi bedriver. Fred er så mye mer enn bare fravær av krig. Det handler om å skape samfunn hvor uenigheter løses gjennom dialog og forhandlinger, ikke vold. Det er arbeidet for sosial rettferdighet, økonomisk likhet og miljømessig bærekraft som gir oss en varig fred. Når vi investerer i fredsarbeid, investerer vi i en fremtid hvor konflikter forebygges før de blir til kriger.

Politikere, hør oss skrike: Det er på tide å satse på fred, ikke bare forsvar! Vi må styrke sivilsamfunnet og gi de nødvendige midler til å arbeide for en fredeligere verden. Vi må se forbi den blinde troen på militær makt og ikke bare investere i våpen, men innse at ekte sikkerhet kommer fra fredspolitiske verktøy som dialog og forståelse. Vi krever en balansert tilnærming til sikkerhet, slik at vi sikrer fremtidige generasjoner en mer fredfull verden.

Har vi gitt opp fred? Aldri. Ikke på vår vakt.

 

Eline Heidisdatter Lorentzen
Styreleder Norges Fredsråd