Fremmer EU freden?

Norges Fredsråd har i utgivelsen «Fremmer EU freden» et innlegg, der Hedda B. Langemyr, daglig leder i Norges Fredsråd, skriver om hvorfor EU ikke er en verdig vinner av Nobels fredspris 2012. Ønsker du å bestille heftet?

Se link her: http://www.neitileu.no/aktuelt/nytt_fra_nei_til_eu/vett_5_2012_fremmer_eu_freden