Fredssymposium 2012 – Jondal 27. – 29. juli

Nordisk Fredsakademi arrangerer sitt årlige Fredssymposium 2012 i Jondal 27. – 29. juli.

Nordisk Fredsakademi er en stiftelse som setter fred på dagsorden. Stiftelsen samarbeider nært med det internasjonale freds- og utviklingsnettverket TRANSCEND, og holder til i Johan Galtungs hjemsted Jondalen.

Fredssymposium 2012 inneholder en rekke workshops, presentasjoner, og konserter, samt visningen av filmen «Gene Sharp: Hvordan starte en revolusjon«.

For informasjon, påmelding og deltakeravgift, gå inn på www.nordisk-fredsakademi.no

 

Blant sommerens deltakere er navn som:

Johan Galtung (grunnleger av freds- og konfliktforskningen)

Nina Dessau (samfunnsviter og sosialøkonom)

Ove Jakobsen (professor, Senter for Økologisk Økonomi og Etikk)

Jan Øberg (freds- og fremtidsforsker og forfatter)

Edvard Vogt (professorat i rettsvitenskap og sosiologi, grunnlegger av sosiale organisasjoner)

Bjørg Berg (fredsskatt og fredsarbeid)