Filmvisning med debatt om intervensjonspolitikk

Norges Fredsråd og Fredsinitiativet inviterer til visning av dokumentarfilm med påfølgende debatt om intervensjonspolitikk.

Vika Kino (Sal 4) Ruseløkkvn. 14 (v. Konserthuset) i Oslo. Tirsdag 21. juni, kl. 1800.

“Reunion – ti år etter krigen” bygger på regissør Jon Haukelands tidligere dokumentar “Før bombene falt” fra 1999, om en gruppe serbiske og albanske studenter fra Kosovo som møttes på et dialogseminar rett før krigen. Ti dager etter møtet startet NATO bombingen av Kosovo og Serbia, og deltakerne forsvant i krigens kaos.

Ti år senere møtes de igjen, og for første gang får de se filmen om seg selv. Dette utløser en psykologisk prosess hos både vinnerne og taperne av krigen. Splittelsen blir enda større når konfliktene kommer på bordet, men gjensynet med fortiden gjør at deltagerne for første gang opplever å ha noe til felles med fienden. Når møtet går mot slutten utløser dette et overraskende vendepunkt. Filmen skildrer også Steinar Bryn fra Nansen Fredssenter og hans bruk av dialog i forsoningsarbeid.

Etter visningen blir det debatt, der fokuset rettes mot norsk intervensjonspolitikk fra bombingen av Tidligere Jugoslavia i 1999 og frem til angrepet på Libya våren 2011. Formålet med debatten er å belyse konsekvensene av bombing som militært virkemiddel, samt diskutere ulike gjenoppbyggende tiltak i postkonfliktsamfunn. Med fokus på dialog og gjenforeningsprosesser, vil vi diskutere fremtidige utfordringer med sivil gjenoppbygging og rekonstruksjon etter væpnet konflikt. Vi ønsker også innspill i debatten som fokuserer på mellomliggende alternativer som ikke utelukkende handler om å bombe eller ikke bombe, med vekt på løsningsorienterte forhandlingsfunderte og politiske forslag til å løse liknende situasjoner.

Panelet vil bestå av Alexander Harang fra Norges Fredslag, Helge Lurås fra NUPI og Hanna Wernø fra Changemaker med styreleder i Norges Fredsråd Erik Strøm som ordstyrer.

For mer informasjon se filmens hjemmeside: http://mop.no/reunion/ eller https://www.norgesfredsrad.no/

Billettpris: 100 kroner

Billetter kjøpes her: http://www.oslokino.no/kinoprogram/index.jsp?movieid=FOP20110592

Vel møtt!