Libyamarkering: Norske kampfly hjem!

Libya dobbelsidig flyer

Kjære Fredsfolk!

Fredsinitiativet, Norges Fredslag og Norges Fredsråd har tatt initiativet til å arrangere en markering på Eidsvoldsplass tirsdag 14 juni kl. 16.30-17.30.

Dette i anledning utgåelsen av kontingenten for Norges militære deltakelse i Libya, og for å hindre en avgjørelse om fortsettelse av et slikt type engasjement.

Parolegrunnlaget vil være:
-Stopp bombinga!
-Norske kampfly hjem!
-Våpenhvile og forhandlinger for Libya!

Det vil være appellanter fra blant annet fredsbevegelse, politiske parti og fagbevegelse, samt et kulturelt innslag.

Initiativet ble videreført etter debatten om Libya og Norges deltakelse, som fant sted tirsdag 31 mai på Asylet. På grunn av en kort tidsramme, er vi avhengige av øvrig fredsbevegelse og enkeltpersoner for å få dette til å bli en effektiv markering. Håper derfor alle vil mobilisere ut i deres nettverk, samt gi en tilbakemelding snarest om dere kan bidra med distribusjon av flyers og plakater.

Vennlig hilsen Fredsinitiativet, Norges fredslag og Norges Fredsråd.

v/Beate H. Mikkelsen
Norges Fredsråd
beate@norgesfredsrad.no

v/Alexander Harang
Norges Fredslag
alexander@fredslaget.no

v/Reza Rezaee
Fredsinitiativet
rezarezaee@hotmail.com